Områdesansvar

Värmegruppen
Johan Knapp
Samuel Gebremedhin
0767-75 60 57
Belysning
Niklas Allebrand
070-346 63 04
Snöröjning
Markus Sedenberg
073-413 32 27
Lekplatsombud
Anders Forsberg
072-965 58 70
Fiberombud
Niklas Allebrand
070-346 63 04
Olof Språng
076-319 61 81
Grannsamverkan
Lisa Palm Soprangränd
0704-396740
Sixten Isacsson,Tumultgränd
Hemsidan, muntrafruarna.se
Lisa Palm
0704396750
Valberedning
Ergun Erdal, Sammankallande
Anna Mellberg Karlsson
Flaggombud
Hans Peter Kruse
08-89 83 92
Harald Robertsson

Värme

Vår fjärrvärme levereras av Fortum från Hässelbyverket. Värmeombudet har kontakterna med Fortum samt kontrollerar att vårt interna nät fungerar tillfredsställande.

Om Du har besvär med ojämn eller dålig värme ska Du kontakta värmeombudet. Tag gärna även kontakt med grannarna för att se om värmestörningarna omfattar fler fastigheter.

Belysning

Om en lampa är trasig. Rapportera detta till ombudet.

Snöröjning

Föreningen anlitar privat entreprenör för vinterunderhållet. Plogning ska utföras inom ett dygn. Om Du har synpunkter på skötseln av vinterunderhållet, skriv till styrelsen.

Vid akut halka använd sandlådorna. Snöombudet avropar sandningen. Om Du anser att sandningen ej är tillfredställande, ring till ombudet.

Lekplats

Ta kontakt med ombudet om Du har synpunkter på lekplatsernas eller andra friytors utformning och användning.

Kabel-TV

Om Du ej har TV-bild, kontrollera först med grannarna om de saknar bild, kontrollera även Telias hemsida https://www.telia.se/privat/kontakt och därefter kan kabel-Tv- ombudet kontaktas. Det är erfarenhetsmässigt oftast hos den enskilde som felet kan sökas. Föreningen har bekostat och ansvarar för nätet mellan Telias nät och första TV-uttag i resp hus.

Det är alltså signalerna för TV inom nätet som föreningen ansvarar för. När det gäller datatrafik upplåter föreningen nätet för detta med den tekniska kapacitet som utrustningen , vår leverantör och våra ledningar medger.

Föreningen tar dock inget ansvar vad gäller datatrafik eller telefoni. Varje medlem tar ansvar för den eventuella utrustning han/hon avser koppla in, nyttja och bekosta i sitt hus. Det är inte tillåtet att utrustning som stör annan utrustning installeras och det förutsätts att kablaget inte används för olaglig datatrafik. Det är enbart styrelsen /Tv-ombudet som har rätt att beställa extern hjälp vad gäller åtgärder i föreningens nät.

Grannsamverkan

Grannsamverkan omfattar allt i området för att göra det trivsamt och att samarbeta för att göra området så säkert som möjligt mot inbrott i hus och bilar mm.

Våra ombud för grannsamverkan informerar om åtgärder för att skydda fastigheterna mot inbrott samt vilka åtgärder och rutiner som grannarna bör komma överens om. Ta gärna kontakt med ombuden för att få information om vad Du kan göra.

Hemsidan

Kontakta ansvarig om du vill få något infört, ändrat eller borttaget från www.muntrafruarna.se.

^