Områdesansvar

Värmegruppen
Johan Knapp
070-742 71 82
Mattias Pitkänen
Vakant post (hör av dig om du är intresserad)
Belysning
Niklas Allebrand
070-346 63 04
Snöröjning
Markus Sedenberg
073-413 32 27
Lekplatsombud
Maja Uddenberg
070-780 72 17
Fiberombud
Niklas Allebrand
070-346 63 04
Olof Språng
076-319 61 81
Grannsamverkan
Gösta Karlsson Soprangränd
VAKANT på Tumultgränd (hör av dig om du är intresserad)
Hemsidan, muntrafruarna.se
Niklas Allebrand
070-346 63 04
Valberedning
Maria Birath, Sammankallande
Maria Birath
Claudio Lovric
Flaggombud
Hans Peter Kruse
08-89 83 92
Michael Franzén
^