Områdesansvar

Värmegruppen
Johan Knapp
Mattias Pitkänen
Jakob Törnqvist
Nås på varmegruppen(a)muntrafruarna.se
 
Belysning
Niklas Allebrand – 070 346 63 04
 
Snöröjning
Markus Sedenberg – 073 413 32 27
 
Lekplatsombud
Maja Uddenberg – 070 780 72 17
 
Fiberombud
Niklas Allebrand – 070 346 63 04
Olof Språng – 076 319 61 81
 
Grannsamverkan
Gösta Karlsson, Soprangränd
Sixten Isacsson, Tumultgränd
 
Hemsidan, muntrafruarna.se
Niklas Allebrand – 070 346 63 04
Mattias Pitkänen – 070 035 81 93
 
Valberedning
Claudio Lovric, Sammankallande
Maria Birath
Markus Sedenberg
Lisa Palm
 
Flaggombud
Krister Boström, Soprangränd
Michael Franzén, Soprangränd