Välkommen till Muntra Fruarna

Aktuellt

Uppdatering kring trädfällningen - 2024-06-12

Trädfällningen kommer att fortsätta även imorgon torsdag. Vänligen respektera avspärrningarna. Hälsningar Styrelsen

Viktig information om trädfällning i området - 2024-06-10

Datum: 12 juni Tid: Från kl. 08:00 Vi vill informera alla boende och besökare att det kommer att ske trädfällning i vårt område den 12 juni med start kl. 08:00. För att säkerställa allas säkerhet kommer vissa områden att vara avspärrade under arbetet. Viktigt: HälsningarStyrelsen

Vägarbeten infarten Soprangränd - 2024-05-28

Under perioden 29 maj – 14 juni råder parkeringsförbud längs med infarten till Soprangränd då ‘Stockholm vatten och avlopp’ kommer utföra arbeten på gatan. Skyltar är uppsatta för den sträcka som parkeringsförbudet gäller.

Reparation av avloppsrör idag - 2024-05-08

Under de tre senaste städdagarna har vi etappvis gått igenom alla krypgrunder i föreningen och hittat några avloppsrör som behöver repareras. Idag har vi Rörmannen i området för att reparera de avloppsrör som behöver åtgärdas. De kommer köra runt med sina bilar i området. Om ni själva kör kör upp bilen, framförallt på Soprangränd, var […]

Boendeinfo

Boendesituation - 2020-09-18

Vi äger och förvaltar tillsammans vårt områdes gemensamhetsanläggningar, såsom: parkeringsplatser, garagelängor, lekplatser, vägar, spolplattan, lyktstolpar, sopbehållare, skogspartier, gräsytor, träd, buskar, kulvertar, avloppsledningar, brunnar, vatten, värmesystem, elledningar, elskåp, TV-anläggning, mm. I föreningen har vi olika ombud för de olika funktioner. Ni finner de under rubriken områdesansvar. Värme Fjärrvärmen levereras av Stockholm Exergi. För att aktuella avbrott […]

10 km/h är det som gäller i vårt område - 2014-06-17

10 km/h är det som gäller i vårt område för biltrafik och vi hoppas att ni noterat de nya skyltarna på både Soprangränd och Tumultgränd. Nu är det återigen många barn i vårt område vilket är väldigt roligt. Men det betyder också att vi måste vara extra försiktiga när vi kör bil i området. Barn […]