Välkommen till Muntra Fruarna

Aktuellt

Styrbyte klart - 2023-11-30

Nu är styrbytet klart. /styrelsen

Styrbyte på onsdag - 2023-11-27

På onsdag kommer styrsystemet i undercentralen börja bytas ut. Det förväntas vara klart under onsdag eftermiddag eller under torsdagen beroende på hur arbetet går. Detta ska inte påverka vår tillgång till värme- / varmvatten under tiden.Vi uppdaterar på hemsidan när arbetet är klart. /styrelsen

Grantändning 4/12 🌲 - 2023-11-26

Måndagen den 4/12 18:30 bjuder trivselgruppen in till föreningens nygamla tradition med att gemensamt tända granen i stora lekparken på Soprangränd.Det bjuds på glögg och pepparkakor. Välkomna önskar trivselgruppen

Tack till alla som deltog på städdagen - 2023-11-20

Tack alla medlemmar som deltog på föreningens städdag lördagen den 11/11 och ordnade vårt område redo för vintern. /Styrelsen

Till minne av medlem Hans-Peter Kruse - 2023-11-17

Det är med stor sorg och saknad styrelsen meddelar att Hans-Peter Kruse, Soprangränd 20 har avlidit. Han var en ursprungsinvånare i vårt område och engagerad i föreningen. Idag flaggar föreningen på halv stång till minne av Hans-Peter.

Boendeinfo

Boendesituation - 2020-09-18

Vi äger och förvaltar tillsammans vårt områdes gemensamhetsanläggningar, såsom: parkeringsplatser, garagelängor, lekplatser, vägar, spolplattan, lyktstolpar, sopbehållare, skogspartier, gräsytor, träd, buskar, kulvertar, avloppsledningar, brunnar, vatten, värmesystem, elledningar, elskåp, TV-anläggning, mm. I föreningen har vi olika ombud för de olika funktioner. Ni finner de under rubriken områdesansvar. Värme Fjärrvärmen levereras av Stockholm Exergi. För att aktuella avbrott […]

10 km/h är det som gäller i vårt område - 2014-06-17

10 km/h är det som gäller i vårt område för biltrafik och vi hoppas att ni noterat de nya skyltarna på både Soprangränd och Tumultgränd. Nu är det återigen många barn i vårt område vilket är väldigt roligt. Men det betyder också att vi måste vara extra försiktiga när vi kör bil i området. Barn […]