Kategoriarkiv: Boendeinfo

Boendesituation

Vi äger och förvaltar tillsammans vårt områdes gemensamhetsanläggningar, såsom: parkeringsplatser, garagelängor, lekplatser, vägar, spolplattan, lyktstolpar, sopbehållare, skogspartier, gräsytor, träd, buskar, kulvertar, avloppsledningar, brunnar, vatten, värmesystem, elledningar, elskåp, TV-anläggning, mm.

I föreningen har vi olika ombud för de olika funktioner. Ni finner de under rubriken områdesansvar.

Värme

Fjärrvärmen levereras av Stockholm Exergi. För att aktuella avbrott se:
https://www.stockholmexergi.se/kundservice/pagaende-arbeten/

Uppvärmning av husen sker med vattenburna radiatorer.
Vid problem med värmen ta gärna kontakt med grannarna för att undersöka om värmestörningarna omfattar fler fastigheter i området.
Kvarstår problemet kan du kontakta värmeombud, telefonnummer finns under områdesansvar

Kostnaden för värme och varmvatten är föreningens överlägset största driftkostnad. Det är en kostnad som föreningen betalar och nivån för denna kostnad påverkar direkt vår värmeavgift.
Därför är det viktigt att alla försöker hålla denna kostnad nere genom att inte slösa på värme och varmvatten.

Vatten

För aktuella driftstörningar för Sthlm Vatten & Avfall kan ni gå in på deras hemsida:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/aktuellt/driftinformation/driftinformation/

Sopor

Det finns två sopstationer nere på Tumultgränd och en vid parkeringen på Soprangränd.
Ett av Stockholm stads bolag, Stockholm Vatten och Avfall hanterar våra sopor. De har i sin tur upphandlad sophantering med underleverantörer som kommer till vårt område och tömmer 1 gång varannan vecka.
Om ni vill läsa mer om hur Stockholm Stad arbetar med avfall och återvinning kan ni läsa här

Vi sorterar också vårt matavfall som det finns speciella kärl utställda för, i anslutning till sopstationerna.
Om ni vill läsa mer om hur Stockholm Stad hanterar matavfallet kan du läsa här

Belysning

Om en lampa är trasig. Rapportera detta till ombudet.

Snöröjning

Föreningen anlitar privat entreprenör för vinterunderhållet, f.n. F’sons.
Plogning ska utföras inom ett dygn. Vid akut halka använd sandlådorna. Snöombudet avropar sandningen.
Om Du har synpunkter på skötseln av vinterunderhållet och/eller sandning ej är tillfredsställande, skriv till styrelsen alternativt ta kontakt snöröjningsombudet.

Lekplats

Vi har tre lekplatser i vårt område. En mindre nere på Tumultgränd, nära nummer 17 och 19. Sedan har vi en stor lekpark Soprangränd och en mindre i mitten av området. Vi har många barn i alla åldrar som nyttjar våra lekplatser.

Ta kontakt med ombudet om Du har synpunkter på lekplatsernas eller andra friytors utformning och användning.

TV genom fibernät

I vår föreningen har vi fiber. Föreningen har bekostat och ansvarar för nätet mellan Telias nät och första TV-uttag i resp hus.och upphandlad tjänst via Telia.

Om du ej har TV-bild, kontrollera först med grannarna om de saknar bild, kontrollera även Telias hemsida https://www.telia.se/privat/kontakt och därefter kan fiberombudet kontaktas. Det är erfarenhetsmässigt oftast hos den enskilde som felet kan sökas.

Det är alltså signalerna för TV inom nätet som föreningen ansvarar för. När det gäller datatrafik upplåter föreningen nätet för detta med den tekniska kapacitet som utrustningen , vår leverantör och våra ledningar medger.

Föreningen tar dock inget ansvar vad gäller datatrafik eller telefoni. Varje medlem tar ansvar för den eventuella utrustning han/hon avser koppla in, nyttja och bekosta i sitt hus. Det är inte tillåtet att utrustning som stör annan utrustning installeras och det förutsätts att kablaget inte används för olaglig datatrafik. Det är enbart styrelsen / fiberombudet som har rätt att beställa extern hjälp vad gäller åtgärder i föreningens nät.

Vid utflytt från föreningen ska all fiberutrustning finnas kvar i fastigheten, vilket är router och tv-box, fjärrkontroll och tillhörande kablage.

Grannsamverkan

Grannsamverkan omfattar allt i området för att göra det trivsamt och att samarbeta för att göra området så säkert som möjligt mot inbrott i hus, garagen och våra bilar.

Våra ombud för grannsamverkan informerar om åtgärder för att skydda fastigheterna mot inbrott samt vilka åtgärder och rutiner som grannarna bör komma överens om. Ta gärna kontakt med ombuden för att få information om vad Du kan göra.

Hemsidan

Styrelsen kommunicerar all information på vår hemsida, så det är viktigt att gå in och hålla sig ajour med vad som händer i föreningen.

På startsidan finns det heter ”Nyhetsbrev”, där kan ni anmäla er mejladress så ni får notiser när något uppdateras på hemsidan.

Kontakta hemsideansvarig om du vill få något infört, ändrat eller borttaget från www.muntrafruarna.se.

Ekonomi i föreningen

Fakturorna (kvartalsrapporten) ska betalas månaderna; januari, april, juli och oktober varje år. Betalning bör ske inom 14 dagar. Under sommaren kan utskick dröja på grund av semestertider.

Städdagar

Varje år har vi två städdagar i föreningen, en på våren och en på hösten, där du som medlem i föreningen förväntas delta.
Då hjälps vi åt att åtgärda vissa specifika projekt som styrelsen utser, krattar löv, beskär buskar och städar i vårt område.
Vi brukar alltid avsluta med ett vinlotteri som är ett uppskattat moment av våra medlemmar.
På höststädningen grillar vi korv efter avslutad städning.

Trafiksituation

Nu är det återigen många barn i vårt område vilket är väldigt roligt!

10 km/h är det som gäller i vårt område för biltrafik.
Skyltar är uppsatta både på Soprangränd och Tumultgränd.
Det betyder också att vi måste vara extra försiktiga när vi kör bil i området.
Barn är impulsiva och de tänker inte på att det kan komma en bil på ”deras lekplats”.

Det har noterats att ett antal förare kör mycket fort i området. Om vi håller hastigheten hinner vi uppfatta de som leker och vi hoppas innerligt att vi slipper olyckor!

Kör inte heller bil i området i onödan!

10 km/h är det som gäller i vårt område

10 km/h är det som gäller i vårt område för biltrafik och vi hoppas att ni noterat de nya skyltarna på
både Soprangränd och Tumultgränd. Nu är det återigen många barn i vårt område vilket är väldigt roligt.
Men det betyder också att vi måste vara extra försiktiga när vi kör bil i området. Barn är impulsiva och
de tänker inte på att det kan komma en bil på “deras lekplats”.

Det har noterats att ett antal förare kör mycket fort i området. Om vi håller hastigheten hinner vi
uppfatta de som leker och vi hoppas innerligt att vi slipper olyckor!

Kör inte heller bil i området i onödan!