10 km/h är det som gäller i vårt område

10 km/h är det som gäller i vårt område för biltrafik och vi hoppas att ni noterat de nya skyltarna på
både Soprangränd och Tumultgränd. Nu är det återigen många barn i vårt område vilket är väldigt roligt.
Men det betyder också att vi måste vara extra försiktiga när vi kör bil i området. Barn är impulsiva och
de tänker inte på att det kan komma en bil på “deras lekplats”.

Det har noterats att ett antal förare kör mycket fort i området. Om vi håller hastigheten hinner vi
uppfatta de som leker och vi hoppas innerligt att vi slipper olyckor!

Kör inte heller bil i området i onödan!