Trädinventering

Föreningens trädbestånd har inventerats av Trädmästarna och de meddelar bl.a. följande:
Jag besiktigade träden på allmän mark samt större träd på privata tomter inom föreningen.
Träden är allmänt i gott skick, det finns bara några med allvarliga defekter som svamp-
infektion eller större stamskador.

Dessutom har en del träd tidigare blivit hårt beskurna och bör beskäras regelbundet i viss
intervall. En del av träden har en prioritetsuppgift när eller i vilken tidsintervall åtgärderna
eller ombesiktningar bör utföras. Träden med åtgärdsförslag och utan tidsuppgift är t.ex.
björkar som är friväxande trädarter som endast behöver åtgärder med t.ex. kronlyft.

Övriga uppgifter framgår av tabellerna.

Dokument: