Servicearbete på Tumultgränd

Den 1- 5 september kommer servicearbete på föreningens rörledningar att utföras. Arbetet utförs av Stadens VVS och dom kommer att behöva gå ner i flertalet krypgrunder. Det medför även att tappvattnet på hela Tumultgränd (inklusive Aniara) kommer att vara helt avstängt mellan klockan 08:00 – 17:00 dessa dagar.

Ställ gärna en tillbringare med vatten i kylen så ni har lite reservvatten under dagen Vänligen kontrollera att inga kranar lämnas öppna under avstängningen, eftersom vattnet då flödar fritt när tappvattnets sätts på.
Använd inte heller tvättmaskin, diskmaskin mm när vattnet är avstängt.

Vi beklagar eventuella olägenheter detta servicearbete innebär.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Muntra Fruarna