Aktuellt

Påminnelse om nyhetsutskick

Vi i styrelsen vill i största möjliga mån försöka att kommunicera digitalt.

Vi vill därför påminna er om att anmäla er till nyhetsutskicken. Då får ni ett meddelande varje gång vi uppdaterar aktuell information på hemsidan.

Steg 1: Klicka på Nyhetsutskick förstasidan 

Steg 2: Fyll i din e-postadress och skicka

 

Ibland har det hänt att våra e-postmeddelanden hamnar i skräpposten, så det viktigt att ni håller lite koll där i början och dubbelkollar så att e-posten från oss inte hamnar där. Då måste ni gå in och godkänna mejl-adressen.

Städdag lördag 26 oktober

Lördag 26 oktober är det dags för höstens städdag.

Vi samlas klockan 10.00 på Tumultgränd, i slänten nedanför Soprangränd.

Precis som andra år kommer containrar att vara uppställda på Tumultgränd och vid vändplanen på Soprangränd. Under städdagen hjälps vi åt att plocka skräp, ansa allmänningarnas häckar och buskar, rensa i lekparkerna och röja undan sly. Ris och skräp transporteras till containrarna. Som vanligt förbereder vi våra egna tomter före eller efter vår gemensamma städdag.

Medlemmar ska klippa egna buskar och häckar så att de inte hänger ut över tomtgräns eller kantsten, detta för att underlätta vinterns snöröjning, samt för att minska risken för inbrott. Kantsten utanför fastigheter och längs vägkanter ska också göras fria från ogräs och växter så att inte kantstenar drabbas av frostsprängning.

Efter det gemensamma arbetet är det möjligt för medlemmarna att slänga eget trädgårdsavfall i containrarna.

Containrarna är avsedda för komposterbart avfall, vi slänger inte plastsäckar i dem utan använder oss av uppsamlingskärl som föreningen tillhandahåller.

Det är absolut förbjudet att slänga tryckimpregnerat virke, vitvaror, elektronik, däck och byggsopor

Efter avslutat arbete anordnas korvgrillning på Tumultgränd. Klockan 13:00 är det dags för höstens vinlotteri. Alla som önskar vara med i lotteriet tar med en flaska vin i 80 – 100 kronorsklassen.

Städdagen är frivillig för boende i Salome men alla är naturligtvis välkomna att delta.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Extra belysning & Madrasskydd

För att öka tryggheten i vårt område och säkerheten för lekande barn i stora parken har vi satt upp extra belysning. Lampan är riktad mot kullen där det leks mest, framförallt när snön kommer.

Vi kommer också sätta upp madrasskydd på lyktstolparna i stora parken för att undvika personolyckor vid pulkaåkning.

Inbrottsförsök

Det har skett ett inbrottsförsök i vår förening, på Tumultgränd där tjuvarna demonterade listerna på en ny 3-glasdörr och lyfte ut glaskassetten, allt medan husägaren var hemma.

Turligt nog kunde medlemmen avbryta inbrottsförsöket men det var säkerligen skrämmande och skapar otrygghet.Händelsen är polisanmäld och det finns signalement på personerna, förhoppningsvis håller dig sig borta härifrån.

Enligt Sixten Isacsson som är grannsamverkansombud så finns det två sätt att skydda sig mot detta.

Alternativ 1
Med tunna skruvar genom listen in i fönsterkarmen. Risk för sprickbildning, måste förborgas och försänkas. Skruvar som inte kan tas ut med sedvanlig skruvmejsel.

Alternativ 2
Är mer komplicerat. Listerna tas bort fönstret lyftes ut ovh silikonlimmas mot innerkarmen. Fönstret återplaceras med lister och allt. Men det är ett fackmannajobb. Den här informationen har Sixten fått via fönsteroperatörer.

Styrelsens starka rekommendation till medlemmarna är att klippa ner sina häckar och buskage för att minska risken för inbrott.

Vattenläcka i Kälvesta

Det är för närvarande en vattenläcka någonstans i Kälvesta. Vissa personer i området hör missljud i sina vattenledningar. Det är felanmält till Stockholm vatten.

Mer information kommer om det skulle behövas.

Bålgetingar i stora parken

Vi har tidigare under sommaren och hösten bett Rentokil komma ut för att ta bort getingar i stora parken (under trappen). Tydligen har getingarna inte försvunnit och Rentokil behöver komma ut igen. Det är anmält igen och kommer förhoppningsvis åtgärdas under veckan. Var uppmärksamma om era barn är där och leker.

Getingbo i stora parken

Vi vill uppmärksamma er på att getingar har byggt bo under trappen till rutschkanan i stora parken på Soprangränd.

Rentokil är kontaktade och kommer komma och ta hand boet, men det kan ta ett par dagar.

Vi ber er iaktta försiktighet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Sommarbrev till medlemmarna i Muntra Fruarna

Vissa av er har redan gått på semester medan andra har slutspurten kvar, styrelsen vill ta tillfället i akt att informera om några saker innan vi önskar er en Glad sommar.

Bra att veta
När fiber installerades i våra fastigheter fick vi med fiberutrustning, dessa tillhör fastigheten och ska inte tas med vid en eventuell flytt. Det avser router, media-konverter, tv-box och fjärrkontroll . Har ni beställt något extra utöver det som vanliga äger ni det.

Värmegruppen
En mobiltelefon har införskaffats till värmeombuden för att medlemmarna ska ha ett nummer att ringa om de har frågor som berör vår värme.
Telefonnummer: 0767–756 057
Vill ni veta vilka som är ombud hittar ni det på vår hemsida www.muntrafruarna.se

Trädfällning och gallring
En trädinventering har gjorts av Trädmästarna; vilka träd som finns, i vilket skick de är och om de finns några risker kopplade till dem. Träd som är friska tas inte ner.

Några i styrelsen gallrar föreningens träd och buskar och gör det i mån av tid. Alla medlemmar som vill är välkomna att hjälpa till. Anmäl ert intresse till Markus Sedenberg, SG54.

Lekplatser och underhåll
Våra lekplatser behöver underhållas och även att det görs mindre upprustningar. I augusti kommer en styrelsemedlem presentera ett förslag på åtgärder med angivna dagar och tider för när detta ska göras. Vi önskar få er hjälp med detta. Tillsammans går det fortare och våra barn får trevligare lekplatser.

Matavfall
Till hösten 2019 kommer föreningen att börja med matavfallsortering. Mer information och tidsplan kommer i augusti.

Sommararbetare
Som tidigare somrar kommer vi, även, denna sommar att ha ungdomar som arbetar hos oss med enklare uppgifter. Sixten Isacsson kommer handleda dem.

Grannsamverkan
Så här i semestertider är det dags att i god grannsamverkansanda se om sitt hus och hjälpa bortresta grannar med deras hus. Se till att dina grannar vet om att du reser bort och när du kommer hem samt var de kan nå dig.
Undvik vissnade blommor i fönstret, överfulla brevlådor, oklippta gräsmattor och släckt ytterbelysning. Lås in eller lås fast stegar så att du inte underlättar för eventuella tjuvar att ta sig in. Mer information och allmänna tips uppdateras kontinuerligt på hemsidan www.muntrafruarna.se, se avsnittet om grannsamverkan.

Med detta önskar styrelsen er alla en Glad Sommar!

Oseriösa hantverkare & ny styrelse

Oseriösa hantverkare
Det har kommit till styrelsens kännedom att flera av våra äldre medlemmar har blivit kontaktade av personer som bland annat försöker sälja in gratis filmning av avloppsledningar eller andra gratistjänster. De är oftast väldigt påstridiga och hotar med att dyka upp vid dörren.

Vi vill göra er uppmärksamma på detta. Var på er vakt och var noga med vilka ni släpper in. Seriösa bolag och hantverkare jobbar inte på detta sätt.

Ny styrelse
Den 21 maj konstituerade styrelsen sig. Under rubriken Styrelsen kan ni läsa mera.

Vi tackar avgående styrelsemedlemmar, Johan Knapp och Johanna Norlin för ett gott samarbete.

Information från styrelsen

Styrelsemöte

Den 25 april hölls Muntra Fruarnas årsmöte . Ca 30 hushåll deltog, vilket är rekordlågt och oroväckande.

En ny styrelsemedlem valdes in, Anders Forsberg (nyval 2år). Välkommen!
Övriga medlemmar som valdes in var:

Markus Sedenberg, 1år kvar på uppdraget
Joakim Bergström, omval 2år
Lisa Palm, 1år kvar på uppdraget
Olof Språng, omval 1år
Niklas Allebrand, 1år kvar på uppdraget

Styrelsen kommer konstituera sig den 21 maj och kommer därefter gå ut med vem som kommer inneha vilken position.

Däremot är ombudsposterna bestämda och är som följer;

Lekplatsombud – Anders Forsberg
Belysning – Niklas Allebrand
Fiberombud – Niklas Allebrand och Olof Språng
Värmegruppen – Johan Knapp, Samuel Gebremedhin och Niclas Strid
Grannsamverkan – Sixten Isacsson och Lisa Palm
Flaggombud – Hans Peter Kruse och Harald Robertsson

Städdagen

Vi vill också påminna om att städdagen är den 16 maj kl. 18.00. Det kommer vara det vanliga att göra; skräpplock, lite räfsning, samt en hel del ris och stam att släpa från vinterns lilla gallring, samt en inventering av underhållsbehovet i våra tre lekplatser.

Vi bjuder på dricka och tilltugg och avslutar med vinlotteri som blivit ett trevligt och uppskattat inslag.

Underhåll i området

Sen vill vi också passa på att informera att arbetet med asfalt och kantstenar är nu klart på både Soprangränd och Tumultgränd.

Våren har kommit och nu längtar vi efter mer sol och värme.

På återhörande.

Styrelsen

^