Aktuellt

Kommande datum

 

Årets vårstädning är bestämd till onsdagen 6 maj, 2020.

Mer information kommer.

Hälsar styrelsen

Information från styrelsen

Matavfallssortering

I morse mötes vi av att skatorna haft kalas på våra sopor.

Vi i styrelsen vill tydliggöra att:

  • Om kärlen är fulla så ska matavfallet slängas i hushållssoporna, inte ställas ovanpå det fulla matavfallskärlet. Det finns också en tydlig skylt som hänvisar och informerar.
  • Det är inte tillåtet att som denna medlem på Soprangränd slänga plastpåse och plastförpackning i matavfallet. Det kommer tillbaka till vår förening i form av straffavgift, vilket drabbar er medlemmar.
  • Om matavfallet inte sköts som det är avsett så kommer vi att få sanitets- och smittspridningsproblem kopplade till skadedjur.

 

Spolplattan

I helgen hade vi ett sabotage med låset på spolplattan. Vi har nu ordnat med ett nytt lås och vattnet är påslaget, så från och med nu kan ni använda er av spolplattan. Koden är detsamma som tidigare och kommer mailas ut till er.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Nya kärl har kommit

Hej!
Nu har ytterligare matavfallskärl levererats. Men det får inte slängas platspåsar i dessa. Vi som förening får straffavgifter och det blir en ökad kostnad för oss alla, så det vill vi undvika.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Förberedelser klara

Som ni kanske har sett så har några vänliga själar i föreningen förberett plats för fler matavfallskärl på Soprangränd och Tumultgränd. Det kommer utökas med ytterligare två kärl , totalt fyra stycken.
Nu väntar vi bara på att Stockholm Vatten & Avfall ska leverera fler kärl till oss.

Tack för att ni ordnade!

Ett till kärl för matavfall

Hej!

Nästa vecka kommer våra kärl för matavfall att utökas med ett till vardera på varje gata (totalt tre) på både Soprangränd och Tumultgränd.

Till dess, om kärlen är fulla. Släng dem i ordinarie sophanteringskärl.
Stapla inte era matavfallspåsar på redan överfulla kärl. De riskerar att ramla ner och dra åt sig både råttor och fåglar.

Hälsningar

Styrelsen

 

Matavfall

Styrelsen har noterat att kärlen för matavfallen snabbt blir fyllda. Vi för en dialog med Stockholm Vatten & Avfall om vi ska utöka hämtningarna till två dagar istället för en dag per vecka, om vi behöver ha större kärl eller kanske fler kärl. Vi återkommer i frågan.

Nästa styrelsemöte är bestämd till 20 februari kl. 19.00

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Ökad kostnad

Resultat för 2019 hade ett stort underskott pga ökade underhållskostnader. Vi i styrelsen ser att vi fortsatt kommer att behöva ett större underhåll i föreningen. Styrelsen bestämde därför att öka kvartalsfakturan under år 2020, på olika poster. Detaljerna kommer att presenteras vid Årsbokslutet samt frågestund på Årsstämman.

Med vänliga hälsning

Styrelsen

Rentokil på besök måndag 3 februari, 2020

Måndag den 3 februari kommer Rentokil och deras skadedjurssanerare komma till vårt område för avtalskontroll och påfyllning av betesstationer. De kan komma att gå runt på en del tomter i området.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 

 

Äntligen börjar vi med matavfallssortering

Muntra fruarna har äntligen fått matavfallspåsar från Stockholm vatten och vi är klara att börja sortera vårt matavfall. Styrelsen har under kvällen placerat ett startpaket på varje fastighets förstubro. Paketet innehåller en bunt soppåsar i papper, en hållare för soppåsarna, två skruvar för att fixera hållaren och en broschyr med information från Stockholm vatten.

Matsorteringen finns beskriven i detalj i broschyren. Kärl för att slänga soppåsarna i står sedan en tid uppställda vid sopstationerna på Tumultgränd och Soprangränd. När papperspåsarna har tagit slut går det bra att hämta nya i de skåp som är uppsatta för ändamålet. Ett av skåpen sitter på boden vid spolplattan, det andra är uppsatt vid anslagstavlan på Tumultgränd. Skåpen öppnas med sopnyckeln.

Vid eventuella frågor kontakta sopombuden

Joakim Bergström                Tumultgränd 19

Olof Språng                            Soprangränd 60

Hälsningar Styrelsen

Information från styrelsen 2020-01-26

På årsmötet i april 2019 bestämdes det att styrelsen skulle ta fram ett förslag till utbildning i Hjärt- och lungräddning för föreningens medlemmar. En enkät skickades ut i december, 2019 för att undersöka medlemmars intresse att delta mot självkostnadspris.

Vid det senaste styrelsemötet den 21 januari redovisade Ledamot, Olof Språng resultatet av intresseanmälan. Han har endast erhållit intresseanmälan från två medlemmar i föreningen. Med anledning av detta kommer föreningen inte att tillhandahålla utbildningen på grund för lågt intresse och saken är utredd.

 

På samma årsmöte togs det också upp att det önskades parkeringsförbud framför sopstationerna på Tumultgränd de dagar tömning sker. Detta för att få en smidigare sophantering och bättre tillgänglighet för vinterunderhåll. I dagsläget tömmer de tisdagar.

 

Det togs också upp trafiksituationen på Tumultgränd. På årsmötet framfördes att det körs för fort på Tumultgränd. Ordförande Markus Sedenberg har pratat med ordförande i Aniaras förening som håller med i sak. Ordförande har också haft kontakt med Trafikkontoret som har genomfört trafikmätning på Tumultgränd. Trafikkontoret har återkommit med statistik från mätningen till föreningen. Trafikmätningen visar att hastigheten hålls på Tumultgränd. Ordförande Markus Sedenberg efterfrågade förra årets mätning men har inte erhållit den.
Med anledning av ovanstående resultat föranleder ingen mer åtgärd i frågan.. Punkten stängs.

Trafikmätning Tumultgränd 2019

Som vi tidigare nämnt så kommer vi börja med sortering av matavfall. Platserna på både Soprangränd och Tumultgränd är förberedda och tunnor har kommit och står på respektive plats. Nästa vecka kommer det delas ut hållare och avfallspåsar till varje hushåll.  

 

Bild från Soprangränd och två bilder från Tumultgränd 

Styrelsen ber också att vara extra vaksamma då det förekommit inbrott i närområdet.

 

 

 

 

^