Aktuellt

Information från valberedningen…

Till medlemmarna i Ekonomiska Föreningen Muntra Fruarna,

Som valberedning i vår ekonomiska förening vill vi tacka alla medlemmar som deltar på årsmöten och som väljer att ta ansvar för föreningens framtid genom att delta i valet av styrelse och andra befattningar. Det är tack vare ert engagemang som vår förening fungerar så smidigt och att våra gemensamma intressen kan tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Men vi vill också uppmärksamma på en känd och oroande trend i vår förening, och det är att allt färre medlemmar tar på sig ett litet men viktigt ansvar att engagera sig i föreningsarbetet. Detta kan ha allvarliga konsekvenser för föreningens framtid och välbefinnande.

För det första kan minskat engagemang leda till att det blir svårare att fatta beslut och att driva viktiga frågor, projekt och initiativ i föreningen. Det kan också leda till att viktiga uppgifter och ansvarsområden hamnar på bara några få personer, vilket kan leda till överbelastning och att dessa personer tvingas att ta beslut utan tillräcklig insyn och diskussion. Något som kan falla tillbaka på kvalitén och kostnaderna i leveransen till medlemmarna.

För det andra kan minskat engagemang också öka riskerna för felaktigheter och bedrägerier. Om det finns för få personer som är villiga att ta på sig ett tidsatt ansvar och övervaka föreningens verksamhet, kan det bli lättare för oärliga personer att ta tillfället i akt och skada föreningens ekonomi och rykte. Något som skulle vara förödande för föreningen och mycket kännbart för medlemmarna.

I skrivande stund har styrelsen efter kommande årsstämma fyra ordinarie styrelsemedlemmar, vilket är en för lite.

I stadgarna för vår förening stipuleras fem till sju ordinarie styrelsemedlemmar, varför valberedningens skarpa uppmaning till Er medlemmar är att engagera sig i vårt föreningsarbete.

Styrelsearbetet består i cirka 10 ordinarie protokollförda styrelsemöten, en årsstämma och/samt de andra arbetsgrupper/utskott man kan engagera sig i som styrelsemedlem (eller arbetsgrupp som enskild medlem).

Introduktion, utbildning och mentorskap för nya styrelsemedlemmar sker löpande av äldre erfarna styrelsemedlemmar och tilldelning av roller, konstitueringen av styrelsen, görs av styrelsen själv.

Ingen tidigare erfarenhet är därför nödvändig, om än välkommet om det finns.

Vi uppmanar därför alla medlemmar att ta sitt ansvar och engagera sig i föreningsarbetet. Det finns många olika sätt att bidra, från att delta i styrelsearbetet till att hjälpa till med föreningsaktiviteter eller sprida information till grannar och vänner om föreningens verksamhet.

Varmt välkomna att kontakta valberedningen eller styrelsen med frågor om hur just du kan bidra till vårt gemensamma föreningsarbete.

Vänliga hälsningar, valberedningen, Ekonomiska Föreningen Muntra Fruarna.

Maria Birath, Claudio Lovric, Markus Sedenberg

styrelsen@muntrafruarna.se; maria@birath.nu, claudio.lovric@autoexperten.se, markus.sedenberg@live.se

Arbetsbeskrivning för Styrelsen i Muntra Fruar ekonomiska förening.docx

Inbrott i garagen

Hej,

I helgen har vi inbrott i garagen på Soprangränd (längan mot skogen, vid spolplattan). Vi ber samtliga medlemmar att se över sina garageportar.
Skulle ni ha skador och/eller att porten eller låset på något sätt är trasigt åligger det nyttjanderättshavarens skyldighet att åtgärda detta omgående med hjälp av sitt försäkringsbolag.

Hälsningar

Styrelsen

 

 

Save the date..

Vårt årsmöte kommer hållas onsdagen den 26 april. Skriv in datumet i kalendern. Kallelse och mer information kommer.

Hälsningar

Styrelsen

Information från valberedningen

Kära medlemmar i Ekonomiska Föreningen Muntra Fruarna,

Det närmar sig föreningens årsstämma och vi i valberedningen vill påminna er om vikten att delta och engagera sig i föreningsarbetet. Som medlemmar i en demokratisk organisation är det vårt gemensamma ansvar att delta i praktiskt arbete, beslutsfattandet och arbetet för att förvalta förenings ekonom och gemensamma tillgångar.

Det är genom ert deltagande som medlemmar i vår förening, och genom engagemang som vi kan säkerställa att föreningen representerar medlemmarnas intressen och behov. Det är också genom ert deltagande och engagemang som vi kan säkerställa fortsatt god ekonomi och skötsel.

Utan oss medlemmars ideella engagemang i framför allt styrelsearbetet så kommer det att bli ett mycket kostsamt boende i vår förening om vi tvingas att komplettera eller ersätta styrelsefunktioner med inhyrda professionella motsvarigheter.

Det är ett givande och roligt arbetet i en trevlig och välfungerande styrelse, med möjligheter att bidra och påverka förvaltningen av föreningens gemensamma ekonomi och gemensamma tillgångar.

Vi är också av uppfattningen att detta är mycket viktigt av föreningssolidariska och demokratiska skäl, att medlemmar som inte tidigare bidragit till föreningsarbete gör så om och när möjligheten finns.

Tillsammans kan vi medlemmar bibehålla en stark, hållbar och trivsam förening där alla medlemmars röster och åsikter tas tillvara.

Under senvintern och våren kommer föreningens valberedning att hälsa på hos er medlemmar och göra fler utskick för att informera och tala med er medlemmar.

Vi hoppas att ni ser möjligheterna i detta.

Varmt välkomna att engagera er i förenings arbete.

Vänliga hälsningar, valberedningen, Ekonomiska Föreningen Muntra Fruarna.

God Jul och Gott Nytt År!

Kälvesta 2022-12-23

Vi i styrelsen för Ekonomiska föreningen Muntra Fruarna vill med detta brev skicka en hälsning till er medlemmar.

Under året som gått har vi i styrelsen återgått till att ha möten fysiskt i den mån det gått. Årsmötet hade vi fysiskt i Sörgårdsskolans matsal samt deltagande på länk. Vår- och höststädning kunde vi genomföra som vi brukade innan pandemin. Det var god uppslutning bland er medlemmar och vi fick mycket gjort. Årets höststädning avslutades med korvgrillning och lotteri för barn och vuxna. I december fick vi återigen en gran i stora lekparken på Soprangränd. Detta invigdes med glöggmingel som områdets trivselgrupp anordnade. Ett stort tack till er som engagerar er kring områdets traditioner.

Förra året fyllde föreningen 50 år och i år kunde vi äntligen fira, och som det firades! Ett stort TACK till festkommittén som planerade detta och tack till er alla andra som var behjälpliga före och efter festen.

Om ni reser bort under jul- och nyårshelgen, tänk på att meddela er omgivning; grannar och andra bekanta. Tänk på att hålla ytterbelysningarna på fram- och baksidorna tända och se till att ha tillräcklig inomhusbelysning påslagen, styrd av timers, skymningsrelä eller rörelsedetektorer, när ni inte är hemma. Lämna inte stegar och handverktyg framme, de kan komma till eventuella tjuvars hjälp. Var uppmärksamma på obehöriga och okända i vårt område.

En liten påminnelse från oss i styrelsen att slänga mat- och hushållssopor på sina rätta ställen. På så vis minimerar vi skadedjur. Försök i den mån som går att fördela hushållssoporna i kärlen i respektive område. Det underlättar för företaget som tömmer och hämtar våra sopor.

Nästa års parkeringstillstånd kommer delas ut i era brevlådor. Även detta år blir det ett tillstånd per hushåll. Kom ihåg att lägga det synligt i bilrutan om bilen står ute på parkeringen.

Kom ihåg att uppdatera er på den information som läggs upp på föreningens hemsida. Anmäl er att få nyhetsbrev på e-posten om ni inte gjort det.

Med detta så önskar vi i styrelsen för Ek. f. Muntra Fruarna alla våra medlemmar

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

 

Årliga julgranständningen

Vi fortsätter med vår nya tradition med att tända vår gemensamma gran i stora parken på Torsdag 1 dec.

Kom och fika och drick lite varm glögg och se när vi tänder upp granen kl 18:30. Alla hushåll som vill tar med ETT eget pynt som man får sätta i granen (ingen topp prydnad dock).

Gå in och anmäl er i vår Muntra Fruar-grupp på facebook, så trivselgruppen kan planera fika.

Välkomna önskar trivselgruppen

Snöläget

Hej alla medlemmar!

Det har kommit en otroligt stor mängd snö på extremt kort tid i Stockholm. Vår snöröjningsleverantör, Fsons arbetar för fullt med att ta hand om all snö; men inte bara hos oss.

De kommer med start tisdagen den 22/11–2022 att påbörja flyttning av snö på hos de kunder där det går och det kommer att ske löpande och efter deras prioriteringslista.  Det betyder att alla deras kunder får ha tålamod och vänta på sin tur både med
flyttning av snö och den vanliga snöröjningen. Med det sagt så kan det dröja längre än vanligt och vi hoppas att alla har överseende med det.

Vi vill också passa på att säga till samtliga medlemmar att när ni skottar – skotta INTE ut snö på vägen där de precis plogat, utan håll högen på er egen framsida. Samt se till så att samtliga häckar och ev. träd inte hänger över väg/gångväg eftersom plogbilen riskerar att inte kunna ploga ordentligt om grenar hänger ut i vägen.

Tänk också på våra äldre medlemmar. Hjälp gärna era äldre grannar som kanske behöver hjälpen med skottning. Se det som extra träning 🙂

Sist men inte minst, nu när snön äntligen kommit så är det många barn i området som åker pulka, gör snögubbar el dylikt. Se upp och kör försiktigt om ni kör bil i området!

På återhörande

Styrelsen

Planerat avbrott – meddelande från Stockholm Exergi

Hej!

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i: Kälvesta. Ripvidet 1, 57. Junfrulinet 34. Jordrevan 37. Skogsnävan 1. Björnboda 55. Nibelungen 66. Tristan 1. Argbiggan 21. Aladdin 66. Låglandet 8. Rigoletto 47. Aniara 22. Muntra Fruarna 43.

Fjärrvärmen kommer att vara avstängt under perioden:

Från 2022-11-02 08:00

Till  2022-11-02 18:00

Är du fastighetsägare ber vi dig i god tid informera dina hyresgäster om avbrottet samt fastighetens förvaltning. Det är särskilt viktigt att informera de som är beroende av fjärrvärmen.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott  eller logga in på Mina sidor: minasidor.stockholmexergi.se/login

Om du inte längre vill prenumerera på avbrottsaviseringar vänligen kontakta kundservice  020-313151 eller kundservice@stockholmexergi.se.

Med vänlig hälsning

Stockholm Exergi

Ett litet tillägg

Vi vill också be våra medlemmar att klippa ner sina häckar och buskage som hänger in över vägbanor och gångar. Passa på nu när en container kommer på plats till städdagen. Det behöver göras i god tid innan vinterväghållningen.

Hälsar

Styrelsen

Höststädning 15 oktober, 2022

Datum: lördagen den 15 oktober

Tid: 10.00 – 14.00

Var: Vi möts i stora parken på Soprangränd (Avprickning på närvarolistan). Vi börjar med att fika tillsammans.

Vi utser ansvariga i de olika områdena som vi brukar. Karta på indelning kommer finnas tillgänglig på dagen.

Vad ska göras? 

det ska plockas skräp ur buskage, gräsmattor och övriga ytor.  Rensning av allmänna rabatter från ogräs som kommit upp. Ta bort sly och klippa buskar

Samt en arbetslista kommer att upprättas till dagen och presenteras på plats. .

Containers 

Containers kommer att placeras på sedvanliga platser, en på Soprangränd och en på Tumultgränd och de ska först och främst fyllas av det ris som vi städar ihop under dagen. Efter detta är det tillåtet att slänga sitt eget trädgårdsavfall. 

Det är absolut förbjudet att slänga elektronik, däck och byggsopor! Görs de får vi straffavgifter som är dyra.

Parkeringen på Soprangränd: För att under denna städdag möjliggöra klippning av buskage och träd vid parkeringen ber vi att parkeringen på Soprangränd töms under städningen. 

Förfriskningar 

Vår fina trivselgrupp kommer servera oss någon förfriskning runt lunch. Det kommer också finnas kaffe, the och vatten uppställt.

Salome är frivilligt välkomna att delta denna trevliga föreningsdag.

Vinlotteri 

Vi kommer också fortsätta med det populära vinlotteriet på vårstädningen. Vill man ta chansen att vinna ett par flaskor så tar ni med en flaska vin i ca 70 kronorsklassen som insats!

Nu hoppas vi på strålande sol, glada medlemmar och en trevlig dag tillsammans.

Välkomna!

 Med varma hälsningar

Styrelsen och Trivselgruppen

Vilken fest! Tack, tack, tack!

Hej alla grannar!

Jag skulle, personligen, vilja tacka för en helt fantastisk 50 -årsfest! Blev så lycklig av att se alla barn springa omkring och att yngre och äldre medlemmar som skrattade och umgicks. Jag vill gå på fest igen!

Tack till er medlemmar som dök upp med ett glatt och härligt humör . Tack också till festkommittén med Andreas och Sanna i spetsen. Utan er – ingen fest, så tack så hemskt mycket för allt fixande och trixande. Tack också till alla er som hjälpte till att rigga tält innan festen och även städningen dagen efter.

Jag vill också passa på och tacka Niklas A (TG17) för ljus-och ljud som tar betydligt mer tid än vad man kan tro.

Nu har jag säkert glömt en hel del personer, så riktar ett generellt tack, även till er.

Jag kommer skapa en mapp med foton från dagen och kvällen som kommer läggas ut på hemsidan. Det kommer inom snar framtid, så håll utkik.

Må så gott allesammans, så hoppas jag att vi ses på höststäddagen lördagen den 15 oktober.

Hälsningar

Lisa Palm, ordförande MF

Incident på Soprangränd

Fredagen den 22 juli uppmärksammade två grannar en kille som höll på och greja i vår bod på Soprangränd (ej hemmahörande i vår förening). I samma veva kom undertecknad och pratade också med mannen, vars påhittade story inte gick ihop. Efter lite diskussion och hjälp av två andra grannar, så tillkallades till slut patrullerande polis som tog hand om honom. Boden är intakt och det som tänkte stjälas är tillbakalämnat.

I och med denna situation vill vi uppmärksamma samtliga medlemmar, att i dessa semestertider, hålla lite extra utkik efter ”skummisar” och säga ett extra hej till dem ni inte känner igen. Allt för att undvika obehöriga på vårt område och att förhindra eventuella inbrott. Det är många som är bortresta, men också en del är hemma har jag sett. Vi måste alla hjälpas åt!

Och har ni tid över, ta gärna en stund till att klippa ner föreningens gemensamma häckar, så de inte går att gömma sig själv eller andra saker i buskaget.

Och ett extra tack till Monica & Vide på SG98 som agerade snabbt och konfronterade mannen och tack även till Anders och Magnus som hjälpte till med att hantera honom.

Ska också tilläggas att i år har vi två sommarjobbare, Viktor och Vidar (tonårsbarn till Magnus och till Markus) som håller på och grejar och gör fint på vårt område.

Önskar er alla en fortsatt trevlig sommar! Nu hoppas vi att solen och värmen kommer tillbaka ordentligt.

Hälsningar

Lisa Palm, ordförande Muntra Fruarna

Priser till festen

Hej alla i sommarSverige 🙂
Festgruppen är i full gång med förberedelserna inför 50årsfesten och hoppas på ett härligt gäng som kommer att vara med på många olika aktiviteter och tävlingar.
Nu undrar vi om det är så att någon möjligen kan bidra med priser?
Man kanske jobbar på något företag som har give aways eller reklamsaker som man kan skänka.
Sedan skulle vi även vilja veta om någon har fällstora stolar (typ, ikea i plast) som man kan tänka sig att låna ut?
Hör gärna av er till Andreas Brunell.
Trevlig sommar ?
/
Festgruppen

Förtydligande till inbjudan…

Hej!

Vi skulle vilja göra ett förtydligande och ger er möjligheten att gå in och titta lite på de olika menyerna från de två ställena där vi kommer att catera mat ifrån till 50års festen.

Vi kommer att göra upp med restaurangerna vad som ska ingå i menyerna men genom att gå in och titta på deras hemsidor så får ni i alla fall en känsla av vad som kommer att finnas från de olika alternativen.

Här nedan kan ni klicka er in på de olika restaurangerna och utforska:

https://pastagudfadern.com/  och https://brisketandfriends.se/

Har ni frågor så är ni välkomna att adressera dem till Andreas Brunell på  brunelladde@hotmail.com

Hälsningar Festgruppen

 

 

Välkommen på Muntra Fruarnas 50-års jubileum

Nu får vi äntligen fira! Den 20 augusti firar vi hela dagen i vårt område.

Föreningen bjuder på roliga aktiviteter för alla åldrar!

Vad sägs om vinlotteri, tipspromenad, femkampsaktiviteter, musikquiz och som avslutning en gemensam middag i vårt middagstält med Pubkänsla.

Vi behöver senast den 10 juni veta om ni avser att delta på middagen och vilken slags mat ni önskar äta.
Genom att anmäla er via länken så svarar ni på hur många som avser att äta middag och även vilket val av mat ni önskar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccysv_rF7WdaCAdU0X8ymKN2Zisd0wQNx8VkUbnGIaNUcFRQ/viewform?usp=sf_link

Brisket and Friends

Pastarätt

Vi kommer att kunna tillgodose de vanligaste allergierna och/eller vegetariska alternativ.

Varmt välkomna till Muntra Fruarnas 50-årsjubileum

Festgeneralerna i Muntra Fruarna

^