Aktuellt

Matavfall och plastpåsar

Vi vill återigen betona vikten av att INTE slänga plastpåsar i matavfallskärlen. Om ni har en påse som är ”för blöt” – ta då dubbla matavfallspåsar.

Det är vi som förening som får straffböter för dessa plastpåsar och det är onödiga pengar.

Är ni osäkra på vad som får slängas eller inte besök Stockholm Vatten & Avfalls hemsida.

Hälsningar styrelsen

Information från styrelsen

Två-årigt elavtal med Stockholm Exergi
Föreningen köper fjärrvärme av Stockholm Exergi AB (f.d. Fortum).
Fjärrvärme kostnaden styrs av tre komponenter: effekt, energi och returtemperatur.
Sedan ett par perioder tillbaka gör föreningen 24 månaders förskottsbetalning av effekt kostnaden.
Förskottsbetalningen ger föreningen en besparing på ca 3% i jämförelse mot normalprislistan.
Besparingen perioden 2018-2020 var på ca 45,000kr (jämfört mot 2020 normalprislistan).

Energikomponenten är den rörliga delen av kostnaden och baseras på hur mycket värme som utnyttjas. Priset kan variera under året beroende på efterfrågan.

Returtemperaturen är den temperatur som skickas tillbaka till Stockholm Exergi. Ju kallare returvattnet är desto större blir bonusen

Utvärdering av matavfall
Sedan februari i år har det varit möjligt för medlemmarna i föreningen att sortera matavfallet.
Tanken med detta var att föreningen skulle bidra till källsortering av matavfallet och samtidigt göra en besparing på kostnaden av hushållssoporna.

Vid en jämförelse av årets 9 månader mot förra året då vi inte hade sortering av matavfallet, kan vi inte riktigt se den önskade effekten.

Medlemmarna har dock lyckats reducera soporna med 3,4 ton under årets 9 månader, vilket motsvarar ca 4,8 kg per hushåll och månad.

Den stora vinsten i detta är av miljöskäl, då mat och hushållsavfall nu är separerade och båda fraktionerna kan återbrukas mer effektivt för förbränning till uppvärmning och producerandet av biogaser för fordonsgas till bland annat kollektivtrafiken.

Vi i styrelsen vet att medlemmarna kan mer än så. Vi vill också upplysa/uppmana medlemmarna om att använda återvinningsstationen vid Sörgårdsvägen för avfall som kan återvinnas.
Vill du veta mer om sortering av matavfall, läs på:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/villa_radhus/

Biltrafik i området
Styrelsen har fått mycket synpunkter på trafiken i området och att det körs alldeles för fort. Det gäller taxibilar, bud- och mattransporter, färdtjänstföretag men också medlemmar i föreningen. Vi vill därför, återigen, be er alla att sänka farten.
Vi ber er också uppmärksamma om ni ser bilar som kör för fort, att ta kontakt direkt och påpeka dennes hastighet. Om ni hinner, notera registreringsnummer och kontakta företaget direkt.
Till våren kommer vi sätta upp farthindrena igen.
Vi har lekande barn i området som förr eller senare kommer bli påkörda. Vi vill inte ha en olycka på vårt samvete, så vi alla måste hjälpas åt för att förhindra olyckor!

Parkeringstillstånd utdelade

Nu är parkeringstillstånden utdelade för medlemmarna på Soprangränd. Kolla gärna i era brevlådor, så de inte ligger där och blir förstörda.

Hälsar Styrelsen

Ändring – städdag

Hej, här följer viktig information om städdagen.

Mvh Styrelsen

2020 Kallelse2 Höststädning och karta

MF Städdag 2020-11-07 arbetslista

Problemet löst

Nu är problemet med avloppsledningarna på Tumultgränd avhjälpt.

Hälsar Styrelsen

Uppdatering avloppsledning

Som tidigare nämnt så är det stopp i avloppsrören på Tumultgränd 43-65. Om cirka en timme kommer Ragnsells och avhjälper, så förhoppningsvis har vi en lösning inom några timmar.

Vi ber om er förståelse och hoppas att detta löser sig så snabbt som möjligt.

Hälsningar Styrelsen

Stopp i avloppsledningen på Tumultgränd

Just nu har vi ett stopp i avloppsledningarna på Tumultgränd 43-65.

Av den anledningen ber vi er, vänligen undvika att spola i toaletterna och använda vattnet tills mer information kommer. Avloppsöversvämning föreligger.

Föreningen arbetar med att lösa problemet.

Hälsningar Styrelsen

Inför städdagen 7 november

Hej!

Styrelsen har gjort en lista över uppgifter som ska göras på städdagen den 7 november, se bifogad fil.
Uppgifterna är uppdelade per område enligt den områdeskarta som finns sen tidigare. De personer som bor inom resp. område arbetar tillsammans.

Vi vill också be er att på städdagen, parkera era bilar i era garage eller på gatorna runt om (gäller Soprangränd).

Vi behöver ha parkeringen fri från bilar för att kunna jobba fritt runt omkring häckarna. Det ska också eventuellt fällas ett dött träd som vi inte vill faller på någons bil. Vänligen respektera detta.

Kom också ihåg att göra i ordning era egna tomter i god tid, så att föreningens mark kan prioriteras på städdagen.

Välkomna!

Önskar styrelsen

MF Städdag 2020-11-07 arbetslista

Höststädning 7 november

Städdag lördagen den 7 november
Obs! Uppdaterad version om plats vi möts på och Corona.

Vi samlas klockan 10.00 på Tumultgränd nedanför slänten på Soprangränd (bakom Soprangränd nr.68 nere på parkvägen).

Avprickning på närvarolista sker och information om vad som ska göras ges.

På de senaste städdagarna har vi använt oss av områdesindelning och vi fortsätter med detta koncept. Områdeskartor kommer att finnas tillgängliga.

Som vanligt förbereder vi våra egna tomter före eller efter vår gemensamma städdag.
Medlemmar ska klippa egna buskar och häckar så att de inte hänger ut över tomtgräns eller kantsten, detta för att snöröjningen ska bli så effektiv som möjligt.

I övrigt så ska vi under städdagen:
Rensa brunnar, plocka skräp, klippa gemensamma häckar och buskar, beskära träd så att gatubelysning har full effekt, rensa sly, rensa kantstenar från ogräs för att undvika frostsprängningar med mera.
Vi ska även samla en grupp medlemmar som hjälper lekplatsombudet med underhåll av lekparkerna.

En medlem kommer att hjälpa till med transporter, bortförsel av ris eller skräp.
En medlem kommer att hjälpa till att klippa häckarna med maskinsax.

Till städdagen kommer vi ha specifika uppgifter som kommer fördelas ut.

Containrarna kommer att stå uppställda på sedvanliga platser, en vid Tumultgränd och en vid vändplanen på Soprangränd.
Dessa är avsedda för komposterbart avfall, varför vi inte slänger plastsäckar i containrarna utan använder oss av uppsamlingskärl som föreningen tillhandahåller.
Det är absolut förbjudet att slänga tryckimpregnerat virke, vitvaror, elektronik, däck eller byggsopor!

Naturligtvis fyller vi först dessa containers med föreningens gemensamma ris. Finns det plats efter städdagen går det bra att fylla på med sin egen tomts ris.

Klockan 13:00 är det dags för korvgrillning samt vår fortsatta succé vinlotteriet! Även detta sker på Tumultgränd.

Vi kommer självklart corona-säkra och hålla avstånd, allt enligt gällande rekommendationer. Handsprit kommer finnas tillgänglig innan korven intages.

VINLOTTERI
Om man önskar vara med på vinlotteriet så tar man med en flaska vin av valfri färg i 70 kronorsklassen som man lämnar in på morgonen som insats. Beroende på hur många flaskor som kommer in så delar vi in dem i ett antal priser. Alla som lämnar in en flaska har en lott i dragningen.

Städdagen är frivillig för boende i Salome men ni är naturligtvis välkomna att delta denna trevliga föreningsdag!

Välkomna!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Planerat driftsunderhåll idag tisdag 29 sep

Vattnet är avstängt pga renovering i fastighet idag tisdag mellan 10.00-12.00. Dessvärre har vi i styrelsen glömt att meddela detta.
Vi ber om ursäkt och hoppas att de inte orsakat er några större problem.

Mvh Styrelsen

Save the date – höststädning

Lördagen den 7 november är det städdag i föreningen.

Vi samlas klockan 10.00 nere på Tumultgränd nedanför slänten på Soprangränd. Mer information kommer.

Hälsar styrelsen

Kontroll av föreningens spillvattensledningar

Med jämna mellanrum kontrolleras spillvattenledningarna i föreningen. Nu är det snart 6 år sedan vi gjorde det förra gången, men nästa vecka är det dags igen. Torsdag 24 september kommer Ragnsells att filma valda delar av våra ledningar.

Du som har möjlighet att vara hemma och släppa in Ragnsells kommer att få dina ledningar undersökta. Vi behöver filma fem fastigheter på Soprangränd och fem fastigheter på Tumultgränd.

Maila gärna ett svar om Du vill ha besök till styrelsen@muntrafruarna.se. Ange om Du är tillgänglig för besök förmiddag eller eftermiddag eller både och.

Styrelsen kommer att välja ut de fastigheter som är bäst lämpade att undersökas.

Trevlig helg!
Önskar Styrelsen

Inbrott i föreningen

Den 6 september skedde det ett inbrott på Soprangränd 30 där tjuvarna bröt upp ett fönster på baksidan.

Vi vill uppmärksamma er på att hålla era ögon öppna, heja på folk i kvarteret (kanske skrämmer det bort någon obehörig), töm era brevlådor, prata med era grannar om ni reser bort, ha timers på, klipp ner buskar och häckar och se över er belysning kväll och natt. Enkla medel, men som kanske kan avskräcka.

Det ska också tilläggas att det också skett inbrott i garagen på Soprangränd, så vi påminner återigen om att inte ha något av värde där i.

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Planerat tillfälligt avbrott

Hej!

Onsdag 9 september kl. 11.00 kommer vattnet att stängas av tillfälligt cirka 30 minuter på grund av en VVS-renovering i en fastighet. Det gäller både varm- och kallvatten.

För att undvika skador när vattnet åter släpps på är det viktigt att ni inte låter vattenkranen vara på under avbrottet.

Hälsningar
Styrelsen

Utläggning av jord

Hej!

Nu har delar av styrelsen, med hjälp av Andreas Brunell och i sällskap av CeGe, lagt ut tre pallar, totalt 117 stycken 50-liters säckar jord, i stora parken. Nu ska det sås gräs så plattorna sätter sig.

Framöver kommer vi även behöva lägga ut jord vid de två andra stigarna nere vid parkeringen på Soprangränd och det kommer vi behöva hjälp med.

Återigen, om någon vill hjälpa till, ta kontakt med styrelsen för att anmäla intresse så återkommer vi med dag och tid. Vi kommer beställa mera jord och synka med beställningen.

Bra jobbat allesammans och för tack för er hjälp. Team work på högsta nivå!

  

  

^