Grannsamverkan

Grannsamverkan betyder samverkan mot brott, inte bara låna skottkärra eller stege då och då utan etablera en kontakt och dela information med varandra. Byt telefonnummer! Läs mer på www.samverkanmotbrott.se

Styrelsens starka rekommendation till medlemmarna är att klippa ner sina häckar och buskage för att minska risken för inbrott.

Juli – December 2019
Efter en sommar med mycket lågt antal bostadsinbrott har en mindre ökning skett under hösten september – november både på lägenhets- och villasidan. Ökningen i Hässelby/Vällingby är dock liten så siffrorna ser bra ut ända till sista november.
I år fram till 2019-12-12 har det varit 101 st fullbordade villainbrott. Se informtionsblad från polisen för mer ingående information.

April – Juni 2019
I april ligger inbrotten lite högre men maj var det inga alls – fantastisk.
Under juni ökade det lite på villa/radhussidan men ser bra ut. Ingen inbrottsvåg.

Totalt 15 st inbrott i villa, i Hässelby/Vällingby tiden 190401–190626
9 st under april
0 st inbrott under maj !!!
6 st inbrott under juni -26:e

Totalt 7 st inbrott i lägenhet,
6 st under april!
1 st inbrott under maj
0 st inbrott under juni! -26:e

Fortsatt lågt antal inbrott i bostad i Vällingby/Hässelby (även i Bromma) under hela sommaren 2019 där augusti har lägst antal inbrott. Även maj månad visar mycket få antal inbrott, 0 st inbrott i villa, 1 st försök till inbrott i villa, 1 st lägen- hetsinbrott samt 2 st försök.

Polisens infoblad 2020

Polisens infoblad 2019

Polisens infoblad 2018

Polisens infoblad 2017

Polisens infoblad 2016

Polisens infoblad 2015

Polisens infoblad 2014

Polisens infoblad 2013

Polisens infoblad 2012

Polisens infoblad 2011

Övrig information

^