Årsmöte

Onsdagen den 24 april klockan 18:30 är det årsmöte och vi håller mötet i Sörgårdsskolan matsal.

Ärende som medlem önskar behandlas på årsmötet ska inkomma till styrelsen senast 30 dagar innan.

Med vänliga hälsningar
styrelsen