Bålgetingar i stora parken

Vi har tidigare under sommaren och hösten bett Rentokil komma ut för att ta bort getingar i stora parken (under trappen). Tydligen har getingarna inte försvunnit och Rentokil behöver komma ut igen. Det är anmält igen och kommer förhoppningsvis åtgärdas under veckan. Var uppmärksamma om era barn är där och leker.