Bygget på Lunda 6:1 – definitivt besked

Nu har vi fått protokollet från Mark- och miljööverdomstolen. Vi får inget prövningstillstånd och därmed har ärendet färdigbehandlats. Beslutet kan inte överklagas så nu är det fritt fram att börja bebygga naturområdet.