Dokument till årsmötet, 2020 (uppdaterat inlägg)

ÅR 2019 Ekon För MF Rev A

Motion till årsstämman 2020

Valberedningens förslag 2020

Uppdaterad text:
Vänligen se bifogade filer till årsmötet, den 29 april 2020. Årsredovisningen och motionen är utdelade i era brevlådor. Bifogat är även valberedningens förslag till styrelseposter.

Styrelsen vill också påminna om att valberedningen letar fortfarande efter en person till den vakanta posten som revisorssuppleant. Valberedningen kommer också behöva fyllas på med två medlemmar till valberedningsgruppen. Vill du veta mer om uppdragen, ta kontakt med Anna Mellberg på anna.mellberg@novair.se