Ett litet tillägg

Vi vill också be våra medlemmar att klippa ner sina häckar och buskage som hänger in över vägbanor och gångar. Passa på nu när en container kommer på plats till städdagen. Det behöver göras i god tid innan vinterväghållningen.

Hälsar

Styrelsen