Gallring av sly för trivsel & säkerhet

Föreningens ordförande genomför just nu tillsammans med frivilliga en gallring av sly bland buskar och träd på föreningens område.

Gallringen av sly görs för att vårda trädbeståndet, för att öka tillgängligheten och trivseln i markerna, men också ur säkerhetshetsvinkel. Den synliggör lättare eventuella tjuvars flyktvägar och minskar risken för dem att kunna gömma sig. Det är viktigt att vårt område ska kännas tryggt för oss som bor och vistas här.