Höstinformation från styrelsen

Nu lämnar vi en härlig varm sommar bakom oss och går mot kallare tider och hösten. Styrelsen vill därför påminna er om att trimma era häckar, buskar och träd som angränsar mot vår förenings gemensamma gator och gränder inför vintern. Trimma och beskär så att växlighet inte hänger över kantstenarna in på körbanan. Detta för att vi ska få hela vägens bredd skottad när snön så småningom kommer och för att det är ett krav från utföraren.

Är det någon frivillig som vill hjälpa till och ge i lekparkerna en höstöversyn? Vi behöver hjälp med ogräsrensning. Vill du bidra till föreningen så ta kontakt med styrelsen. Ju fler, desto roligare och trivsammare för föreningen blir det. Effektiva verktyg för ogräsrensning finns att låna.

Vi vill också passa på att påminna om att garagen på Soprangränd enligt nyttjanderätten ska användas för att parkera bilar och inte användas som förråd eller lager.
Outnyttjade garageplatser under tak skapar onödigt hög belastning på utomhusparkeringarna, vilket är till extra besvär för de som arbetar skift.
Medlemmar på Soprangränd ska även se över underhållet av sina portarna som det åligger nyttjanderättshavaren, en del av portarna har skador och närmar sig stadiet att de är farliga att använda.

Har du elbil eller funderar på att skaffa? I nuläget är det inte möjligt att ladda elbilar i föreningens garagelängor på Soprangränd.
Detta för att föreningens ledningsnät i garagen på Soprangränd inte dimensionerade för elbilsladdning. En överbelastning av elledningarna skulle kunna innebära risk för brand och det vill vi, såklart, inte.
Frågan om laddning för elbilar är högaktuell och föreningens styrelse förbereder ett arbete med att genomlysa behov och väg framåt i denna fråga och mer information kommer.

Datum för höststädningen är bestämd till lördagen 23 oktober, kl. 10.00. Mer information om detta kommer.

På återhörande

Hälsar Styrelsen