Höststädning 7 november

Städdag lördagen den 7 november
Obs! Uppdaterad version om plats vi möts på och Corona.

Vi samlas klockan 10.00 på Tumultgränd nedanför slänten på Soprangränd (bakom Soprangränd nr.68 nere på parkvägen).

Avprickning på närvarolista sker och information om vad som ska göras ges.

På de senaste städdagarna har vi använt oss av områdesindelning och vi fortsätter med detta koncept. Områdeskartor kommer att finnas tillgängliga.

Som vanligt förbereder vi våra egna tomter före eller efter vår gemensamma städdag.
Medlemmar ska klippa egna buskar och häckar så att de inte hänger ut över tomtgräns eller kantsten, detta för att snöröjningen ska bli så effektiv som möjligt.

I övrigt så ska vi under städdagen:
Rensa brunnar, plocka skräp, klippa gemensamma häckar och buskar, beskära träd så att gatubelysning har full effekt, rensa sly, rensa kantstenar från ogräs för att undvika frostsprängningar med mera.
Vi ska även samla en grupp medlemmar som hjälper lekplatsombudet med underhåll av lekparkerna.

En medlem kommer att hjälpa till med transporter, bortförsel av ris eller skräp.
En medlem kommer att hjälpa till att klippa häckarna med maskinsax.

Till städdagen kommer vi ha specifika uppgifter som kommer fördelas ut.

Containrarna kommer att stå uppställda på sedvanliga platser, en vid Tumultgränd och en vid vändplanen på Soprangränd.
Dessa är avsedda för komposterbart avfall, varför vi inte slänger plastsäckar i containrarna utan använder oss av uppsamlingskärl som föreningen tillhandahåller.
Det är absolut förbjudet att slänga tryckimpregnerat virke, vitvaror, elektronik, däck eller byggsopor!

Naturligtvis fyller vi först dessa containers med föreningens gemensamma ris. Finns det plats efter städdagen går det bra att fylla på med sin egen tomts ris.

Klockan 13:00 är det dags för korvgrillning samt vår fortsatta succé vinlotteriet! Även detta sker på Tumultgränd.

Vi kommer självklart corona-säkra och hålla avstånd, allt enligt gällande rekommendationer. Handsprit kommer finnas tillgänglig innan korven intages.

VINLOTTERI
Om man önskar vara med på vinlotteriet så tar man med en flaska vin av valfri färg i 70 kronorsklassen som man lämnar in på morgonen som insats. Beroende på hur många flaskor som kommer in så delar vi in dem i ett antal priser. Alla som lämnar in en flaska har en lott i dragningen.

Städdagen är frivillig för boende i Salome men ni är naturligtvis välkomna att delta denna trevliga föreningsdag!

Välkomna!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen