Intresserad av nyhetsbrev från Grannsamverkan

Den som är intresserad av kommande Nyhetsbrev eller av att läsa tidigare utgivna Nyhetsbrev (fr o m nr 3 2012) kan göra det på www.samverkanmotbrott.se under fliken Grannsamverkan (http://samverkanmotbrott.se/?page_id=6641). Där kan också den som vill anmäla sitt intresse av att få Nyhetsbrevet direkt till sin egen mailadress.

Klicka här för att läsa nyhetsbrev 3 från Grannsamverkan som är en del av Samverkan mot brott.