Ny styrelse och årsmötesprotokoll

Styrelsen har nu konstituerat sig enligt följande:

Ordförande – Markus Sedenberg
Sekreterare – Lisa Palm
Kassör – Ergun Erdal
Ledamot – Joakim Bergström
Ledamot – Olof Språng
Suppleant – Niklas Allebrand
Suppleant – Anders Forsberg
Suppleant – Sara Danielsson

Kontaktuppgifter finner ni under Styrelsen. Den nya styrelsen har sitt första sammanträde tisdag 19 maj kl. 19.00.

Bifogar också protokollet från årsmötet den 29 april, 2020. Den ligger under Årsmötesprotokoll.
Årsmöte protokoll 29 april 2020