Problemet löst

Nu är problemet med avloppsledningarna på Tumultgränd avhjälpt.

Hälsar Styrelsen