Rester från trädfällning och matavfallshantering

Flis och trädstumpar

Vi vill informera er om att det finns möjlighet att ta med flis och trädstumpar från den nyligen genomförda trädfällningen i området.
Flisen är perfekt för att täcka rabatter, gångar och andra ytor i trädgården. Flisen hjälper till att hålla ogräset borta och bevarar fukt i marken.
Trädstumparna kan kapas upp och användas för ved i kaminen.

Matavfall

Vi vill påminna om att sopkärlen för matavfall endast är avsedda för just matavfall, och detta ska placeras i papperspåsar. Vi har uppmärksammat att annat avfall samt plastpåsar ibland slängs i dessa sopkärl. Detta måste undvikas för att säkerställa korrekt avfallshantering.

Vi ber er att följa dessa riktlinjer:

  • Använd endast papperspåsar för matavfall.
  • Släng endast matavfall i sopkärlen för matavfall.
  • Plastpåsar och annat avfall ska läggas i de sopkärl som är avsedda för dessa typer av avfall.

Tack för att ni hjälper till!

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen