Sommarbrev till medlemmarna i Muntra Fruarna

Vissa av er har redan gått på semester medan andra har slutspurten kvar, styrelsen vill ta tillfället i akt att informera om några saker innan vi önskar er en Glad sommar.

Bra att veta
När fiber installerades i våra fastigheter fick vi med fiberutrustning, dessa tillhör fastigheten och ska inte tas med vid en eventuell flytt. Det avser router, media-konverter, tv-box och fjärrkontroll . Har ni beställt något extra utöver det som vanliga äger ni det.

Värmegruppen
En mobiltelefon har införskaffats till värmeombuden för att medlemmarna ska ha ett nummer att ringa om de har frågor som berör vår värme.
Telefonnummer: 0767–756 057
Vill ni veta vilka som är ombud hittar ni det på vår hemsida www.muntrafruarna.se

Trädfällning och gallring
En trädinventering har gjorts av Trädmästarna; vilka träd som finns, i vilket skick de är och om de finns några risker kopplade till dem. Träd som är friska tas inte ner.

Några i styrelsen gallrar föreningens träd och buskar och gör det i mån av tid. Alla medlemmar som vill är välkomna att hjälpa till. Anmäl ert intresse till Markus Sedenberg, SG54.

Lekplatser och underhåll
Våra lekplatser behöver underhållas och även att det görs mindre upprustningar. I augusti kommer en styrelsemedlem presentera ett förslag på åtgärder med angivna dagar och tider för när detta ska göras. Vi önskar få er hjälp med detta. Tillsammans går det fortare och våra barn får trevligare lekplatser.

Matavfall
Till hösten 2019 kommer föreningen att börja med matavfallsortering. Mer information och tidsplan kommer i augusti.

Sommararbetare
Som tidigare somrar kommer vi, även, denna sommar att ha ungdomar som arbetar hos oss med enklare uppgifter. Sixten Isacsson kommer handleda dem.

Grannsamverkan
Så här i semestertider är det dags att i god grannsamverkansanda se om sitt hus och hjälpa bortresta grannar med deras hus. Se till att dina grannar vet om att du reser bort och när du kommer hem samt var de kan nå dig.
Undvik vissnade blommor i fönstret, överfulla brevlådor, oklippta gräsmattor och släckt ytterbelysning. Lås in eller lås fast stegar så att du inte underlättar för eventuella tjuvar att ta sig in. Mer information och allmänna tips uppdateras kontinuerligt på hemsidan www.muntrafruarna.se, se avsnittet om grannsamverkan.

Med detta önskar styrelsen er alla en Glad Sommar!