Sommarhälsning från Styrelsen


Hej alla medlemmar!
Vi går mot semestertider. Styrelsen vill nedan informera och påminna om några viktiga saker inför sommaren och ledigheter.
I år kommer vi ha sommarjobbare i området. Ansvarig för det kommer vara Gösta Karlsson.
Sedan i påskas har det pågått arbete med ledningarna i gatan vid på Soprangränd. Det har medfört begränsad framkomlighet samt att sop- och matavfallshanteringen inte har kunnat ske som sig brukar. Medlemmar på Soprangränd har fått slänga sina sopor på Tumultgränd. I skrivande stund så har gropen börjat fyllas igen och inom kort kommer gatan återställas, när vet vi dock inte exakt. Mer information kring det kommer läggas upp på hemsidan under fliken ”Aktuellt”

I semestertider är det ännu viktigare med god grannsamverkan. Ta hjälp av grannar med att titta till ert hus om ni åker iväg och lämna kontaktuppgifter till någon betrodd granne så de kan nå er om så skulle behövas. Undvik vissnade blommor i fönstret samt överfulla brevlådor. Lås in och/eller lås fast stegar för att minimera risken för eventuella tjuvar att ta sig in. Mer information och allmänna tips på vår hemsida www.muntrafruarna.se. Kom ihåg att anmäla din mailadress under rubriken Nyhetsutskick på hemsidan så ni får aktuell information. Med tanke på senaste tidens bränder i närområdet vill vi i styrelsen särskilt påminna
om att vara extra aktsam när det är torrt i markerna. Kom även ihåg att dra ur kontakterna till elektriska apparater när de inte används, både utomhus och i uterum. Kom ihåg att föreningen har en Facebook-gruppen för vårt område, Muntra Fruarna. Är ni fortfarande inte medlemmar, sök medlemskap så släpps ni in av gruppens administratörer, Lisa (SG 44) och Andreas (SG 46).

Lekplatser och allmänt underhåll
Under våren byggdes en ny trappa i stora parken på Soprangränd av Anders Forsberg.
Ett stort tack till Anders!

Lekplatsombud för föreningen är Maja Uddenberg på Tumultgränd. Är ni intresserade
och/eller har idéer kring våra lekplatser, kontakta henne. Förra året bildades en parkgrupp som bl a underhåller våra gräsytor under sommartid samt allmänt underhåll av våra gemensamma ytor. Kontaktperson är Markus Sedenberg på Soprangränd.

Ombud
Vill ni veta vilka som är ombud- och områdesansvariga i vår förening, hittar ni det på vår hemsida www.muntrafruarna.se , under rubriken Områdesansvariga.

Bra att veta!
I våra fastigheter fick vi med fiberutrustning när fibern installerades. Dessa tillhör fastigheten och ska lämnas kvar i fasigheten vid eventuell flytt. Det avser router, media-konverter, tv-box och fjärrkontroll.

Övrigt
Vårens städdag genomfördes i början på maj. Tack till alla som medverkade! Trivselgruppen bjöd på korv och fika. Stort tack till er! På städdagen städades/sopades/klipptes det i området och flexibumpsen sattes upp i området på Soprangränd. Tillsammans gör vi vårt område säkert för alla som bor här!

Vid felparkeringar i området eller i vändzonen, ring APCOA 0771-401020. Telefonnumret står även på en skylt som finns i uppfarten till Soprangränd.

Glad Midsommar och en Trevlig sommar!

Hälsningar

Styrelsen