Styrelsen informerar

Hej alla medlemmar.

Vi vill informera er om att Fsons, som sköter sköter snöröjningen i området, kommer att vara här i området, torsdagen den 18/4 och genomföra etapp 2 av sandsopningen samt ställa undan sandlådor, ta hem sandfång och ställa ut vår betonggris.

Med vänliga hälsningar, styrelsen