Styrelsen informerar

Hej alla medlemmar,

Vi vill informera er om att Fsons, som sköter sköter snöröjningen i området, kommer att vara här på torsdag den 21/3 och och grovsopa sand i området

P.g.a. att det varit mycket sandning i området under vintern kommer Fsons att komma ytterligare en gång.

Med vänliga hälsningar, styrelsen