Till minne av medlem Hans-Peter Kruse

Det är med stor sorg och saknad styrelsen meddelar att Hans-Peter Kruse, Soprangränd 20 har avlidit.
Han var en ursprungsinvånare i vårt område och engagerad i föreningen.

Idag flaggar föreningen på halv stång till minne av Hans-Peter.