Till minne av medlemmarna Gunnar Jansson och Björn Gill

Det är med sorg och saknad styrelsen meddelar er att föreningens medlemmar Gunnar Jansson och Björn Gill efter en tids sjukdom har avlidit. Gunnar Jansson, Soprangränd 56 och Björn Gill, Tumultgränd 13. Båda var ursprungsinnevånare i vårt område och engagerade i föreningen. Gunnar Jansson var, förutom en av Muntra Fruarnas grundare, även tidigare starkt engagerad i Kälvesta Idrotts- och Fritidsförening, KIOF.

/Styrelsen