Uppdatering – garagetaken / Update – renovation of the garage roof

Arbetena med takbyte på föreningens tak löper på bra och vi ligger till och med lite före tidplan.

Därför ber vi medlemmarna i det nedersta garaget, märkt med 2 på fotot, att flytta ut sina bilar från garagen imorgon fredag den 17:e december senast klockan 09:00.

Som det ser ut nu kommer denna garagelänga bara behöva vara tömda på fordon under en dag.

Det första garaget vi bytt tak på är nu klart och kan nu användas.

————————————————-

The renovation of the garage roof goes well and even ahead of plan. Tomorrow friday 17th of Dec, we kindly ask garage 2 (lower) to move out your vehicles latest at 9am. The information we have now is that it will only take one day for them to complete garage no. 2 so hopefully they will be done by friday afternoon.

The renovating of the middle garage (no.1) is now done so you are free to use it again.