Vägarbeten infarten Soprangränd

Under perioden 29 maj – 14 juni råder parkeringsförbud längs med infarten till Soprangränd då ‘Stockholm vatten och avlopp’ kommer utföra arbeten på gatan.

Skyltar är uppsatta för den sträcka som parkeringsförbudet gäller.