Valberedningen är fundersam

För några veckor sedan så skickade Valberedningen ut ett utskick/upprop där vi önskade kandidater (du själv eller någon som du känner är lämplig för styrelsearbete).

Vi förklarade vad man gör i Styrelsen och att det är ett mycket givande och trevligt arbete där man lär känna grannar i området och ser till att vår förening fortsätter att vara så välskött som den är idag.

Vi undrar lite hur det kan komma sig att det från ett utskick som har gått till över 80 hushåll – att vi inte fått ett enda svar?

Vi vet att det finns ett helt gäng mycket kapabla medlemmar som kan anmäla sig till olika uppdrag.

Om vi inte kan få medlemmar till föreningens olika uppdrag så kommer vi att behöva köpa många av dessa tjänster och det kommer att bli avsevärt mycket dyrare att bo i området Muntra Fruarna. Det har vi alltid lyckats undvika och det vill vi fortsatt se till att göra.

Just nu så söker vi tre nya medlemmar till Styrelsen samt två ombud för Grannsamverkan – en på Tumultgränd och en på Soprangränd

Att bo i en Ekonomisk förening är mer än att bara bo – det bygger på medlemmarnas engagemang och vilja att förvalta sitt område.

Det har vi hittills lyckats med och vi hoppas på att lyckas med det i flera år framöver.

Så; vi ser fram emot att du anmäler dig till arbete i Styrelsen eller annat områdesansvar – skicka in ditt intresse eller anmäl en kandidat som du tycker passar till anna.mellberg@novair.se omgående

Med vänliga hälsningar

Valberedningen

Anna M Karlsson Soprangränd

Maria Birath Tumultgränd