Viktig information om årsmötet

Viktig information om årsstämman för Ekonomiska Föreningen Muntra Fruarna, 2020

Årsstämman ska enligt stadgarna genomföras varje år under april månad.
Vi befinner oss i ett nytt nuläge med den pågående pandemin, och vi måste vi hitta nya vägar framåt för att upprätthålla normalitet och en fungerande vardag. Livet varken kan eller kommer att avstanna även om vi befinner oss i en helt ny och okänd situation som vi svårligen kan påverka. Att inte genomföra årsstämman kan och kommer att få påverkan på förvaltningsarbetet och vår ekonomi, därför har styrelsen beslutat att planera för ett genomförande av årsstämman. Detta syftar till att skapa mer handlingsutrymme för föreningen, förvaltningen av denna och för kommande styrelses arbete.

Kallelse och fullmakt är sedan tidigare utskickad. Muntra Fruarnas styrelse avser att genomföra 2020 års årsstämma onsdagen den 29 april, under ordnade förhållanden som är i överensstämmande med gällande riktlinjer från svenska myndigheter.
Beroende på hur många som ämnar att delta, kommer vi antingen att genomföra mötet i Sörgårdsskolans matsal (som tidigare år) eller under taket utanför där det finns tillräcklig med plats och utrymme för att genomföra årsstämma inom ramarna för gällande rekommendationer (max 50 personer).

Utöver detta kommer vi också erbjuda våra medlemmar att delta via länk, online via Teams (länk kommer skickas ut till den som anmäler sig).
Det finns också ett tredje alternativ om man inte vill eller av annan anledning inte kan delta. Det är att ge fullmakt åt annan medlem i föreningen. En medlem får enligt stadgarna vara ombud för fem andra medlemmar i föreningen.
Med anledning av ovanstående måste vi i styrelsen skapa oss en bild över hur många av våra medlemmar som kommer delta på mötet fysiskt, delta via länk online, kommer ge fullmakt till annan deltagande medlem eller tänker inte delta alls.

Vi ber er därför att svara enligt följande fyra nedanstående svarsalternativ:

Alternativ 1:
Kommer delta på mötet fysiskt
(möjligt alternativ för de som är friska och utan symptom, eller inte tillhör riskgrupp)

Alternativ 2:
Önskar delta på mötet via länk online
Återkom i så fall med din mejladress för inbjudan med länk via Teams.

Alternativ 3:
Kommer ge fullmakt till annan deltagare
(en medlem får enligt stadgarna vara ombud för fem andra medlemmar).
Fullmakt utgiven sedan tidigare med post.

Alternativ 4:
Kommer inte delta på mötet

För att kunna planera årsstämman ber vi er skicka in ert alternativ omgående, dock senast 14 april, 2020 till styrelsen@muntrafruarna.se alternativt lägga en lapp i brevlådan (Soprangränd 94).
Uteblivet svar kommer tolkas att man inte ämnar delta.

I det fall svenska myndigheter kommer med nya rekommendationer och regler, närmare inpå mötet, kommer styrelsen ta detta i beaktning och mötet planeras om.
Då det är viktigt för föreningens fortsatta utveckling hoppas vi på er förståelse, samarbete och snabb återkoppling för att driva arbetet framåt, trots rådande omständigheter.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Muntra Fruarna