Boendeinfo

10 km/h är det som gäller i vårt område

10 km/h är det som gäller i vårt område för biltrafik och vi hoppas att ni noterat de nya skyltarna på
både Soprangränd och Tumultgränd. Nu är det återigen många barn i vårt område vilket är väldigt roligt.
Men det betyder också att vi måste vara extra försiktiga när vi kör bil i området. Barn är impulsiva och
de tänker inte på att det kan komma en bil på ”deras lekplats”.

Det har noterats att ett antal förare kör mycket fort i området. Om vi håller hastigheten hinner vi
uppfatta de som leker och vi hoppas innerligt att vi slipper olyckor!

Kör inte heller bil i området i onödan!

Trädinventering

Föreningens trädbestånd har inventerats av Trädmästarna och de meddelar bl.a. följande:
Jag besiktigade träden på allmän mark samt större träd på privata tomter inom föreningen.
Träden är allmänt i gott skick, det finns bara några med allvarliga defekter som svamp-
infektion eller större stamskador.

Dessutom har en del träd tidigare blivit hårt beskurna och bör beskäras regelbundet i viss
intervall. En del av träden har en prioritetsuppgift när eller i vilken tidsintervall åtgärderna
eller ombesiktningar bör utföras. Träden med åtgärdsförslag och utan tidsuppgift är t.ex.
björkar som är friväxande trädarter som endast behöver åtgärder med t.ex. kronlyft.

Övriga uppgifter framgår av tabellerna.

Dokument:

Erbjudande om energideklaration

Kontakta Pepita Tengblad på 08-546 808 08 för att erhålla vårt specialpris.

Dokument:

Trafiksituationen på Tumultgränd

Styrelsen har skickat en skrivelse till trafikkontoret angående trafiksituationen på Tumultgränd.

Svar från trafikkontoret ärende T2010-320-01286.

Läs mer i bifogade dokument.

Dokument:

Polisen informerar

Polisen varnar för oseriösa husrenoverare och oseriösa asfaltsarbetare.

Dokument:

^