Väl mött på städdagen!

Väl mött på städdagen lördagen den 26 oktober!

Vi samlas kl. 10.00 på Tumultgränd, i slänten nedanför Soprangränd.

 

  • Samtliga farthinder på Tumultgränd och Soprangränd ska tas loss och samlas inför vintern och kommande snöröjning. Förslagsvis tar de som bor närmast farthinder på sig uppgiften att frigöra dessa med hjälp av kofot eller andra till buds stående medel. Föreningen bistår med transport till föreningscontainern genom åkgräsklippare med vagn.

 

  • Klippning av gemensamma häckar och beskärning av buskar och träd. Frivilliga krafter har förberett mycket av det som årligen måste klippas. Alla häckar på Soprangränd är klippta och riset är samlat i högar som ska flyttas till de för ändamålet avsedda containrarna. Styrelsen har fällt flera sjuka träd på Soprangränd som också de ska forslas till containrarna. På Tumultgränd är trädgallring genomförd. Det återstår dock att klippa gemensamma häckar (se röda streck på bifogad karta) och det ska gallras vid en av sopstationerna (se röd oval på kartan) för att förbättra sikten mellan och under platsens träd.

 

  • Lövräfsning är ett bra men inte alltid så tacksamt arbete då det fortfarande finns mycket löv kvar på träden. Det är dock viktigt att i mesta möjliga mån hålla vägar och gränder rena från löv, för att förbättra markens avvattningsförmåga och för att förebygga att inte alla löv fryser fast i ens sörja under vintern. Håll fritt från löv vid brunnar och där det kan tänkas rinna vatten.

 

  • Skräpplockning, det är viktigt att vi håller området fritt från skräp.

 

  • Rensa och frilägg trottoarkanter från ogräs. Ogräset orsakar föreningen kostsamma skador då ogräset över tid spräcker och spränger loss trottoarkanten från vägbanan. Detta bör i mesta möjliga mån undvikas (se bild 1 och 2).

 

  • OBS, Klipp häckar som gränsar mot föreningens väg/gränd. Det får inte hänga ut häckar, buskar eller annan grönska om vi vill ha bästa möjliga snöröjning. Egna häckar, buskar och grönska hanteras efter det att föreningsrelaterade uppgifter är hanterade (se bild 3 och 4).

 

  • Frilägga avloppsbrunnar på grönytor på Tumultgränd.

 

  • Det ska rensas ogräs i våra tre lekparker.

 

 

Då mycket arbete med grönytorna redan är utfört så återstår inga betungande uppgifter att genomföra. Vi hjälps åt och när allt är klart grillar vi korv gemensamt och utser vinnarna i årets vinlotteri.

 

Med vänliga hälsningar, styrelsen