Byte av garagetak, nya parkeringsplatser på Spolplattan och julgran

Hej medlemmar.
Vi har under året som tidigare meddelats planerat för underhåll av föreningens gemensamma tillgång och fastighet i form av garagelängorna på Soprangränd där det 50-åriga plåttaken ska bytas ut. Nu är det dags och vi startar arbetena tisdagen den 7:e december.
De tak som ska bytas i år är inringade på ritning nedan (bifogas).

Därefter kommer föreningen inom en framtid att byta det sista återstående taket, den längsta garagelängan. Vi kommer under veckan med mer information i vilken ordning taken byts och när det beräknas vara klart.

VIKTIGT! Under arbetets genomförande garagen ska vara tömda på fordon och annat känsligt. Viktigt att ni som medlemmar säkerställer att era bilar är inte står i garagen under tid för takbyte så att vi inte riskerar att få skador på några fordon.
Mer information om detta kommer under denna vecka, så håll utkik efter mer information från styrelsen.

Vi har gjort det möjligt att parkera på Spolplattan (Soprangränd) under vintern. De skyltar som sitter uppe nu kommer tas ner. Viktigt att veta är att ni fortfarande måste ha era parkeringstillstånd synliga i framrutan (precis som på alla andra av våra platser).

Och slutligen, onsdagen 1 december kommer vi att resa en ståtlig julgran i Stora parken på Soprangränd och vi vill givetvis att ni medlemmar ska närvara. Mer information kommer komma från vår trivselgrupp.

På återhörande
Styrelsen