Byte av garagetaken på Soprangränd

Hej,

Tisdagen den 7:e december klockan 11: börjar bytet av plåttaken på föreningens garage på Soprangränd.

Mellersta garaget på den övre delen (se tidigare bild) ska då vara tömda på fordon för att vi inte ska riskera att skada någons fordon under arbetet.

Mer information och påminnelser om detta kommer under veckan.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen