Påminnelse om takbyte av garagetaken på Soprangränd

Föreningen påminner om att tisdagen den 7:e december så påbörjas arbetena med byte av plåttaken på Soprangränd.
För att arbetet ska kunna genomföras så måste samtliga fordon och för nyttjaren av garagen ömtåliga saker flyttas ut för att
entreprenören ska utföra arbetet.

Garage 1 (mellersta) ska vara tömt klockan 08:00 tisdagen den 7:e december. Arbetet beräknas ta en till två dagar.
Därefter byts tak nummer 2 (nedersta). Mer information om detta kommer i mailen

Hälsningar
Styrelsen