Ett till kärl för matavfall

Hej!

Nästa vecka kommer våra kärl för matavfall att utökas med ett till vardera på varje gata (totalt tre) på både Soprangränd och Tumultgränd.

Till dess, om kärlen är fulla. Släng dem i ordinarie sophanteringskärl.
Stapla inte era matavfallspåsar på redan överfulla kärl. De riskerar att ramla ner och dra åt sig både råttor och fåglar.

Hälsningar

Styrelsen