Matavfall

Styrelsen har noterat att kärlen för matavfallen snabbt blir fyllda. Vi för en dialog med Stockholm Vatten & Avfall om vi ska utöka hämtningarna till två dagar istället för en dag per vecka, om vi behöver ha större kärl eller kanske fler kärl. Vi återkommer i frågan.

Nästa styrelsemöte är bestämd till 20 februari kl. 19.00

Med vänliga hälsningar

Styrelsen