Ökad kostnad

Resultat för 2019 hade ett stort underskott pga ökade underhållskostnader. Vi i styrelsen ser att vi fortsatt kommer att behöva ett större underhåll i föreningen. Styrelsen bestämde därför att öka kvartalsfakturan under år 2020, på olika poster. Detaljerna kommer att presenteras vid Årsbokslutet samt frågestund på Årsstämman.

Med vänliga hälsning

Styrelsen