Extra belysning & Madrasskydd

För att öka tryggheten i vårt område och säkerheten för lekande barn i stora parken har vi satt upp extra belysning. Lampan är riktad mot kullen där det leks mest, framförallt när snön kommer.

Vi kommer också sätta upp madrasskydd på lyktstolparna i stora parken för att undvika personolyckor vid pulkaåkning.