Städdag lördag 26 oktober

Lördag 26 oktober är det dags för höstens städdag.

Vi samlas klockan 10.00 på Tumultgränd, i slänten nedanför Soprangränd.

Precis som andra år kommer containrar att vara uppställda på Tumultgränd och vid vändplanen på Soprangränd. Under städdagen hjälps vi åt att plocka skräp, ansa allmänningarnas häckar och buskar, rensa i lekparkerna och röja undan sly. Ris och skräp transporteras till containrarna. Som vanligt förbereder vi våra egna tomter före eller efter vår gemensamma städdag.

Medlemmar ska klippa egna buskar och häckar så att de inte hänger ut över tomtgräns eller kantsten, detta för att underlätta vinterns snöröjning, samt för att minska risken för inbrott. Kantsten utanför fastigheter och längs vägkanter ska också göras fria från ogräs och växter så att inte kantstenar drabbas av frostsprängning.

Efter det gemensamma arbetet är det möjligt för medlemmarna att slänga eget trädgårdsavfall i containrarna.

Containrarna är avsedda för komposterbart avfall, vi slänger inte plastsäckar i dem utan använder oss av uppsamlingskärl som föreningen tillhandahåller.

Det är absolut förbjudet att slänga tryckimpregnerat virke, vitvaror, elektronik, däck och byggsopor

Efter avslutat arbete anordnas korvgrillning på Tumultgränd. Klockan 13:00 är det dags för höstens vinlotteri. Alla som önskar vara med i lotteriet tar med en flaska vin i 80 – 100 kronorsklassen.

Städdagen är frivillig för boende i Salome men alla är naturligtvis välkomna att delta.

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen