Förseningar i sophämtningen

Stockholm Vatten har för närvarande förseningar i sophämtningen pga underleverantörsbyte. Vi har anmält vårt behov av sophämtning och hoppas på snabb hämtning.

Med vänliga hälsningar
Anna Mellberg Karlsson
Ordförande