Orientering i området runt Muntra Fruarna den 10 maj

Den 10 maj kommer det att ske en orienteringstävling i området runt vår förening. De som arrangerar tävlingen har meddelat att själva orienteringsområdet inte passerar direkt i området, ej heller över tomter eller grönområden.

Det är ca 100 deltagare i tävlingen varför det kan förekomma en hel del människor runt omkring vårt område detta datum.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen