God Jul och Gott Nytt År!

Kälvesta 2022-12-23

Vi i styrelsen för Ekonomiska föreningen Muntra Fruarna vill med detta brev skicka en hälsning till er medlemmar.

Under året som gått har vi i styrelsen återgått till att ha möten fysiskt i den mån det gått. Årsmötet hade vi fysiskt i Sörgårdsskolans matsal samt deltagande på länk. Vår- och höststädning kunde vi genomföra som vi brukade innan pandemin. Det var god uppslutning bland er medlemmar och vi fick mycket gjort. Årets höststädning avslutades med korvgrillning och lotteri för barn och vuxna. I december fick vi återigen en gran i stora lekparken på Soprangränd. Detta invigdes med glöggmingel som områdets trivselgrupp anordnade. Ett stort tack till er som engagerar er kring områdets traditioner.

Förra året fyllde föreningen 50 år och i år kunde vi äntligen fira, och som det firades! Ett stort TACK till festkommittén som planerade detta och tack till er alla andra som var behjälpliga före och efter festen.

Om ni reser bort under jul- och nyårshelgen, tänk på att meddela er omgivning; grannar och andra bekanta. Tänk på att hålla ytterbelysningarna på fram- och baksidorna tända och se till att ha tillräcklig inomhusbelysning påslagen, styrd av timers, skymningsrelä eller rörelsedetektorer, när ni inte är hemma. Lämna inte stegar och handverktyg framme, de kan komma till eventuella tjuvars hjälp. Var uppmärksamma på obehöriga och okända i vårt område.

En liten påminnelse från oss i styrelsen att slänga mat- och hushållssopor på sina rätta ställen. På så vis minimerar vi skadedjur. Försök i den mån som går att fördela hushållssoporna i kärlen i respektive område. Det underlättar för företaget som tömmer och hämtar våra sopor.

Nästa års parkeringstillstånd kommer delas ut i era brevlådor. Även detta år blir det ett tillstånd per hushåll. Kom ihåg att lägga det synligt i bilrutan om bilen står ute på parkeringen.

Kom ihåg att uppdatera er på den information som läggs upp på föreningens hemsida. Anmäl er att få nyhetsbrev på e-posten om ni inte gjort det.

Med detta så önskar vi i styrelsen för Ek. f. Muntra Fruarna alla våra medlemmar

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!