Information från valberedningen

Kära medlemmar i Ekonomiska Föreningen Muntra Fruarna,

Det närmar sig föreningens årsstämma och vi i valberedningen vill påminna er om vikten att delta och engagera sig i föreningsarbetet. Som medlemmar i en demokratisk organisation är det vårt gemensamma ansvar att delta i praktiskt arbete, beslutsfattandet och arbetet för att förvalta förenings ekonom och gemensamma tillgångar.

Det är genom ert deltagande som medlemmar i vår förening, och genom engagemang som vi kan säkerställa att föreningen representerar medlemmarnas intressen och behov. Det är också genom ert deltagande och engagemang som vi kan säkerställa fortsatt god ekonomi och skötsel.

Utan oss medlemmars ideella engagemang i framför allt styrelsearbetet så kommer det att bli ett mycket kostsamt boende i vår förening om vi tvingas att komplettera eller ersätta styrelsefunktioner med inhyrda professionella motsvarigheter.

Det är ett givande och roligt arbetet i en trevlig och välfungerande styrelse, med möjligheter att bidra och påverka förvaltningen av föreningens gemensamma ekonomi och gemensamma tillgångar.

Vi är också av uppfattningen att detta är mycket viktigt av föreningssolidariska och demokratiska skäl, att medlemmar som inte tidigare bidragit till föreningsarbete gör så om och när möjligheten finns.

Tillsammans kan vi medlemmar bibehålla en stark, hållbar och trivsam förening där alla medlemmars röster och åsikter tas tillvara.

Under senvintern och våren kommer föreningens valberedning att hälsa på hos er medlemmar och göra fler utskick för att informera och tala med er medlemmar.

Vi hoppas att ni ser möjligheterna i detta.

Varmt välkomna att engagera er i förenings arbete.

Vänliga hälsningar, valberedningen, Ekonomiska Föreningen Muntra Fruarna.