Information från styrelsen 2020-01-26

På årsmötet i april 2019 bestämdes det att styrelsen skulle ta fram ett förslag till utbildning i Hjärt- och lungräddning för föreningens medlemmar. En enkät skickades ut i december, 2019 för att undersöka medlemmars intresse att delta mot självkostnadspris.

Vid det senaste styrelsemötet den 21 januari redovisade Ledamot, Olof Språng resultatet av intresseanmälan. Han har endast erhållit intresseanmälan från två medlemmar i föreningen. Med anledning av detta kommer föreningen inte att tillhandahålla utbildningen på grund för lågt intresse och saken är utredd.

 

På samma årsmöte togs det också upp att det önskades parkeringsförbud framför sopstationerna på Tumultgränd de dagar tömning sker. Detta för att få en smidigare sophantering och bättre tillgänglighet för vinterunderhåll. I dagsläget tömmer de tisdagar.

 

Det togs också upp trafiksituationen på Tumultgränd. På årsmötet framfördes att det körs för fort på Tumultgränd. Ordförande Markus Sedenberg har pratat med ordförande i Aniaras förening som håller med i sak. Ordförande har också haft kontakt med Trafikkontoret som har genomfört trafikmätning på Tumultgränd. Trafikkontoret har återkommit med statistik från mätningen till föreningen. Trafikmätningen visar att hastigheten hålls på Tumultgränd. Ordförande Markus Sedenberg efterfrågade förra årets mätning men har inte erhållit den.
Med anledning av ovanstående resultat föranleder ingen mer åtgärd i frågan.. Punkten stängs.

Trafikmätning Tumultgränd 2019

Som vi tidigare nämnt så kommer vi börja med sortering av matavfall. Platserna på både Soprangränd och Tumultgränd är förberedda och tunnor har kommit och står på respektive plats. Nästa vecka kommer det delas ut hållare och avfallspåsar till varje hushåll.  

 

Bild från Soprangränd och två bilder från Tumultgränd 

Styrelsen ber också att vara extra vaksamma då det förekommit inbrott i närområdet.