Decemberbrev

Kälvesta 22 december 2019

Decemberbrev från Styrelsen

Styrelsen för Ekonomiska föreningen Muntra fruarna ber att få önska alla medlemmar en God jul.

Inför julledigheten är det bra om vi hjälps åt med vår grannsamverkan: Om ni reser bort, meddela era grannar när ni reser bort och när ni kommer hem. Dela telefonnummer med era grannar och byt information om aktuella händelser. Hjälp bortresta grannar och äldre medlemmar med snöskottning så att det ser bebott ut.

Tråkigt nog hör jul- och nyårshelgerna till de tider då vi är som mest utsatta för inbrott. Hållytterbelysningarna på fram och baksidorna tända och se till att ha tillräcklig inomhusbelysning påslagen, styrd av timers, skymningsrelä eller rörelsedetektorer, när ni inte är hemma. Lämna inte stegar och handverktyg framme, de kan komma till eventuella tjuvars hjälp.

Så här sent i december kan vi stolt meddela att föreningen från och med vecka 2 kommer att börja sortera matavfall.

Avfallssorteringen innebär stora miljömässiga vinster. Matavfallet står för ca. 40% av föreningens totala sopvolym och vid en utsortering omvandlas det till biogas eller biogödsel. Föreningen behöver inte betala för matavfallet. När du sorterar bortmatavfallet minskar mängden hushållssopor och därmed också kostnaderna.

Det kommer att finnas sopkärl för matavfall bredvid våra ordinarie sopstationer på området. Där kan vi kasta speciella soppåsar som vi kommer att få från Stockholm kommun. Varje hushåll kommer att tilldelas nya soppåsar. Dessa placeras i skåp som öppnas med den vanliga sopnyckeln. Ett av dessa skåp kommer att sättas upp på boden vid parkeringen för Soprangränd, ett annat kommer att placeras vid sopstationen mellan Tumultgränd 23-25.

Mer information om sorteringen, och vad som ska sorteras följer.

Nyfikna kan hitta information i följande länk:

 https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/villa_radhus/Sortera_ratt_villa/hushall-och-pentryn/

Önskas ytterligare information kan ni kontakta Sopombuden

Joakim Bergström                     Tumultgränd 29

Olof Språng                               Soprangränd 60

Styrelsen i Muntra Fruarna önskar alla våra medlemmar

EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!