Matavfallshantering Januari, 2020

Matavfallssortering

Vad

Ekonomiska Föreningen Muntra Fruarna kommer att börja sortera matavfall. Information om vad som kan sorteras kommer att skickas ut framledes. För nyfikna kan ni hitta info på följande länkhttps://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/villa_radhus/Sortera_ratt_villa/hushall-och-pentryn/

 

Varför

  • Sparar miljön
  • Sparar pengar. Föreningen behöver inte  betala för matavfall. Vi betalar per vikt vårt normala avfall.
  • Kommer att bli obligatoriskt i Stockholm år 2021

 

När

Fr o m V2 2020 kommer vi att matavfallssortera.

 

Hur

Det kommer finnas sopkärl bredvid våra ordinarie sopstationer på området. Där kan vi kasta speciella soppåsar som vi kommer få från Stockholm kommun. Varje hushåll kommer att få hämta nya soppåsar i skåp, som öppnas med vanliga sopnyckeln. Dessa skåp kommer att finnas på boden vid parkeringen för Soprangränd samt vid sopstationen mellan Tumultgränd 23-25.

 

Önskas ytterligare information kan ni kontakta Sopombuden

Joakim Bergström                     Tumultgränd 29

Olof Språng                                 Soprangränd 60

 

God Jul & Gott Nytt År

Styrelsen