Information från styrelsen

Två-årigt elavtal med Stockholm Exergi
Föreningen köper fjärrvärme av Stockholm Exergi AB (f.d. Fortum).
Fjärrvärme kostnaden styrs av tre komponenter: effekt, energi och returtemperatur.
Sedan ett par perioder tillbaka gör föreningen 24 månaders förskottsbetalning av effekt kostnaden.
Förskottsbetalningen ger föreningen en besparing på ca 3% i jämförelse mot normalprislistan.
Besparingen perioden 2018-2020 var på ca 45,000kr (jämfört mot 2020 normalprislistan).

Energikomponenten är den rörliga delen av kostnaden och baseras på hur mycket värme som utnyttjas. Priset kan variera under året beroende på efterfrågan.

Returtemperaturen är den temperatur som skickas tillbaka till Stockholm Exergi. Ju kallare returvattnet är desto större blir bonusen

Utvärdering av matavfall
Sedan februari i år har det varit möjligt för medlemmarna i föreningen att sortera matavfallet.
Tanken med detta var att föreningen skulle bidra till källsortering av matavfallet och samtidigt göra en besparing på kostnaden av hushållssoporna.

Vid en jämförelse av årets 9 månader mot förra året då vi inte hade sortering av matavfallet, kan vi inte riktigt se den önskade effekten.

Medlemmarna har dock lyckats reducera soporna med 3,4 ton under årets 9 månader, vilket motsvarar ca 4,8 kg per hushåll och månad.

Den stora vinsten i detta är av miljöskäl, då mat och hushållsavfall nu är separerade och båda fraktionerna kan återbrukas mer effektivt för förbränning till uppvärmning och producerandet av biogaser för fordonsgas till bland annat kollektivtrafiken.

Vi i styrelsen vet att medlemmarna kan mer än så. Vi vill också upplysa/uppmana medlemmarna om att använda återvinningsstationen vid Sörgårdsvägen för avfall som kan återvinnas.
Vill du veta mer om sortering av matavfall, läs på:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/villa_radhus/

Biltrafik i området
Styrelsen har fått mycket synpunkter på trafiken i området och att det körs alldeles för fort. Det gäller taxibilar, bud- och mattransporter, färdtjänstföretag men också medlemmar i föreningen. Vi vill därför, återigen, be er alla att sänka farten.
Vi ber er också uppmärksamma om ni ser bilar som kör för fort, att ta kontakt direkt och påpeka dennes hastighet. Om ni hinner, notera registreringsnummer och kontakta företaget direkt.
Till våren kommer vi sätta upp farthindrena igen.
Vi har lekande barn i området som förr eller senare kommer bli påkörda. Vi vill inte ha en olycka på vårt samvete, så vi alla måste hjälpas åt för att förhindra olyckor!