Parkeringstillstånd utdelade

Nu är parkeringstillstånden utdelade för medlemmarna på Soprangränd. Kolla gärna i era brevlådor, så de inte ligger där och blir förstörda.

Hälsar Styrelsen